تظاهرات همراه با نمایش عکس ازجان باختگان و بازداشت شدگان خیزش دی ماه در تورنتو، کانادا

از عموم انسانهای آزادیخواه و برابری طلب دعوت می کنیم در این اکسیون در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران علیه رژیم جنایتکار جمهورری اسلامی شرکت نمایند. با نمایش پوسترهای بازداشت شدگان و جان باختگان اعتراضات اخیر صدای آنها باشیم. ….
تظاهرات همراه با نمایش عکس ازجان باختگان و بازداشت شدگان خیزش دی ماه


Demonstration & Street Exhibit in Support of Mass Protests in Iran
Saturday, January 27, 2018, 2:00 pm-3:00 pm
Yonge-Dundas Square, Toronto

از عموم انسانهای آزادیخواه و برابری طلب دعوت می کنیم در این اکسیون در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران علیه رژیم جنایتکار جمهورری اسلامی شرکت نمایند. با نمایش پوسترهای بازداشت شدگان و جان باختگان اعتراضات اخیر صدای آنها باشیم.

شورای حمایت از مبارزات انقلابی مردم ایران- تورنتو
Council in Support of the Revolutionary Struggles of People in Iran- Toronto

tazahorat-torento

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.