جنبش چگوارا: ضرب وشتم و ارعاب وحشیانه اسماعیل بخشی نماینده شجاع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را بشدت محکوم میکند.

روز، دوشنبه، اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه بعد از سخنان شجاعانه و افشاگرانه در حین اعتصاب کارگران هفت تپه ، خطاب به مدیران شرکت و حکومت ضد کارگری و ضد بشری جمهوری اسلامی آیران ، هنگامی که قصد رفتن به منزل خود را داشت درشهرستان دزفول، مورد هجوم وحشیانه چند نفر لات و مزدور اطلاعاتی  رژیم قرار گرفت و مضرب شد. ….

طبق گزارش سندیکای کارگران  نیشکر هفت تپه .
“ضاربین نقابدار، دارای دو ماشین از نوع پژوپارس و سمند سفید رنگ بودند.همه افراد سرنشین ماشین ها صورتهای خود را کاملا پوشانده بودند.
خوشبختانه اسماعیل بخشی با جسارت تمام با دست خالی به دفاع از خود پرداخته و بعد از دقایقی مردم حاضر در منطقه با دیدن صحنه و شنیدن سرو صدا به کمک اسماعیل آمده اند که ضاربان با دیدن مردم و مقاومت اسماعیل بخشی، سریعا منطقه را با وسائل نقلیه اشاره شده ترک کرده اند.
متاسفانه اسماعیل بخشی، از ناحیه کتف چپ دچار پاره گی شده است اما خوشبختانه وضعیت جسمی و عمومی ایشان خوب می باشد.”

شجاعت این نماینده کارگری ستودنی و برای کارگران باورکردنی است همچنین  تمامی گفته های  صادقانه او ،البته این از واضحهات وبدهییات است که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران  فقط فکر غارت است . اما تفاوت گفته های این نماینده  شجاع با دیگران این بود که کارگران را به کنترل کارگری  تولید واقعی فرا میخواند ،کارگران و زحمتکشان ایران باید برای برای بدست آوردن ابتدایی ترین  خواسته های خود دست به اعتصاب واعتراض بزنند تا اگر شد از این طریق مقداری از حق خود را در چانه زنی ها بدست آورند و در این میان نمایندگان کارگری دچار صدمات فراوانی میشوند، البته باید از حقوق حقه آنان دفاع نمود وکنترل کارگری را تشویق نمود،در سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نماینده گان بسیار شجاع و مبارزی داریم که یکی پس از دیگری خواب را از چشم غارتگران ربوده اند. خیال خام سرمایه داران مزدور رژیم اسلامی است که فکر کنند  این اعتراضات سرکوب کردنی است.

جنبش چگوارا ، جنبش نوین کارگران وزحمتکشان ایران ضمن حمایت از مبارزات کارگران نی بر ونیشکر هفت تپه اعلام میدارد تا سرنگونی رژیم غارتگر وسرمایه داری اسلامی ایران از حقوق حقه کارگران و زحمتکشان ایران ،تمامی این جنایات را افشاء و درکنار آنان خواهد ماند.
جنبش چگوارا کارگران وزحمتکشان ایران را به تشکیل هسته های صنایع و کارخانه جات و محیط کار ، دانشگاه ها ، مدارس ومحلات و پادگانها فرا میخواند.

باید ایران را از غارتگران پس گرفت.
باید ثروت مردم ایران را به خودشان برگرداند.
زحمتکشان ایران مولد ثروت ایرانند ،باید ثروت را به صاحبش بر گرداند.
جنبش چگوارا معتقد است : نباید بگذاریم ثروت در دست یک عده بهر اسم وعنوان قرار گیرد وفقر برای جامعه بوجود آید.
جنبش چگوارا خواهان آزادی ، صلح و عدالت اجتماعی ( سوسیالیزیم ) است .

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.