«ایران، آتش بس روی بشکۀ باروت»

روزنامۀ “فیگارو” چاپ پاریس مقاله ای در ستون “بحث و نظر” به چاپ رسانده تحت عنوان “ایران، آتش بس بر روی بشکۀ باروت” که به ناآرامی های دی ماه این کشور اختصاص دارد. ….


از اعتراض به توسعۀ فقر و فساد اقتصادی تا خشم از روحانیت و نظام اسلامی

رادیوفرانسه:
روزنامۀ “فیگارو” چاپ پاریس در شمارۀ امروز خود مقاله ای در ستون “بحث و نظر” به چاپ رسانده تحت عنوان “ایران، آتش بس بر روی بشکۀ باروت” که به ناآرامی های دی ماه این کشور اختصاص دارد. نویسندۀ این مقاله، “ران هاله‌وی”، راهنمای تحقیق در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، نوشته است که از قرار تظاهرات ضدحکومتی که در بیش از نود شهر ایران و با شرکت دهها هزار نفر برگزار شد رو به آرامی نهاده است، هر چند هیچ یک از مشکلاتی که منشاء اعتراض های اخیر خیابانی در ایران بوده از میان نرفته و تنفر و انزجاری که محرک این اعتراض ها بوده رو به خاموشی نگذاشته است.

“ران هاله‌وی” تصریح می کند که عاملان اجتماعی اعتراض های اخیر ایران، توده های محرومی هستند که از این پس علیه حکومت مذهبی به پا خاسته اند. این اعتراض ها، به گفتۀ “ران هاله‌وی”، ثمرۀ کشوری است که اکثریت جمعیت ۸٠ میلیون نفری اش را جوانان زیر ٣٠ سال تشکیل می دهند؛ کشوری که در آن ۴٨ میلیون نفر دارای تلفن های همراه هوشمند هستند و شبکۀ اجتماعی “تلگرام” ۴۰ میلیون نفر عضو دارد.

نویسندۀ مقالۀ “فیگارو” در ادامه افزوده است که از طریق همین شبکۀ اجتماعی “تلگرام” مردم ایران از جزئیات بودجۀ سال آینده، از منابع هنگفتی که دولت قرار است در اختیار نهادهای روحانی و مذهبی و سپاه پاسداران بگذارد، آگاه شدند، آنهم در زمانی که دولت قصد دارد همزمان یارانه های شمار قابل توجه ای از ایرانیان را قطع کرده و یا قیمت سوخت را افزایش دهد.

نویسندۀ مقالۀ “فیگارو” تصریح می کند که دسترسی گستردۀ مردم به ویژه طبقات فرودست جامعه به شبکه های اجتماعی چشم آنان را به روی واقعیت حکومت مذهبی ایران و فساد بنیادین و فراگیر آن باز کرده است. به گفتۀ نویسندۀ مقاله، همانند عاملان انقلاب فرانسه، مردم ایران امروز تنفر عمیقی نسبت به رهبران این کشور دارند و میان “اصلاح طلب” و “محافظه کار” نیز دیگر تمایزی قائل نمی شوند.

“ران هاله‌وی” در ادامه می افزاید که اعتراض های خیابانی ایران بنیادها و مشروعیت حکومت روحانیون این کشور را شدیداً به لرزه انداخته است و به تجربه می توان گفت که رژیمی که حقانیت یا مشروعیت اش اینچنین زیر سئوال برود در نهایت به رژیمی ضعیف و شکننده تبدیل خواهد شد، حتا اگر مقاومت و سرسختی بسیاری از خود نشان بدهد. “ران هاله‌وی” می افزاید تظاهرات و اعتراض های اخیر خیابانی در ایران تضادهای لاعلاج میان میراث کهن و غنی فرهنگی این کشور از یک طرف و جهالت و واپس ماندگی یک رژیم مذهبی و رهبران روحانی آن را، از طرف دیگر، برملا کرد. “ران هاله‌وی” اضافه می کند که تضادهای بنیادین میان جامعه و رژیم اسلامی ایران تنها به این حوزه محدود نمی شود. این تضادها در عین حال میان ثروت های سرشار اقتصادی کشور و نارکارآمدی و جهالت رهبران آن و همچنین میان ماجراجویی های منطقه ای جمهوری اسلامی و هزینه های گزاف آنها برای مردم ایران همچنان به قوت خود باقی است. بر همین اساس “ران هاله‌وی” تصریح می کند که آرامش کنونی جامعۀ ایران، آتش بس روی بشکه باروت است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.