ابراز وجود توده های گرسنه نان و تشنه آزادی و برابری

یک ارزیابی کوتاه از ابراز وجود توده های گرسنه نان و تشنه آزادی و برابری، در گفتگوی مینو همتی با ثریا شهابی فعال سیاسی مارکسیست. ….

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.