گفت و شنود رادیو فرهنگ با ” محمد نجفى” وکیل پایه یک دادگسترى در مورد به شهادت رساندن ” وحید حیدرى” در زندان اراک

وحید حیدرى از باز داشت شدگان شهر اراک که بر اثر شکنجه در زندان کشته شد ، مسئولین اعلام کردند که این جوان خودکشى کرده و بازداشت وى بخاطر حمل مواد مخدر بوده ، در افشاى این دروغ بزرگ آقاى نجفى که با خانواده این جوان هم در ارتباط هستند براى شنوندگان توضیح دادند ….

از رادیو فرهنگ همراه شدیم با وکیل پایه یک دادگسترى آقاى ” محمد نجفى” و در مورد شهید ” وحید حیدرى” جوانى که در اعتراضات مردمى شهر اراک در زندان کشته شد پرسش نمودیم ، شهید وحید حیدرى از باز داشت شدگان شهر اراک که بر اثر شکنجه در زندان کشته شد ، مسئولین اعلام کردند که این جوان خودکشى کرده و بازداشت وى بخاطر حمل مواد مخدر بوده ، در افشاى این دروغ بزرگ آقاى نجفى که با خانواده این جوان هم در ارتباط هستند براى شنوندگان توضیح دادند و اینکه خانواده و دوستان وحید چنین اتهام واهى را در مورد معتاد بودن وى رد میکنند و اعلام کرده اند که آثار ضرب و شتم و شکنجه در بدن وحید دیده شده ، در ادامه گفتگو از کشته شدن سینا قنبرى و محسن عادلى در زندان سخن بمیان آورده شد ، و سرانجام آقاى محمد نجفى دو قطعه شعر از سروده هاى خودشان که پیشکش به مردم ایران و براى آزادى میباشد براى شنوندگان خواندند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم.

http://www.radiofarhang.nu/wp-content/uploads/2018/01/20180113mohammadnajafi.mp3

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.