هاشمی شاهرودی قاضی جنایتکار, در رفت!

حضور هاشمی شاهرودی در کشور آلمان, ایرانیان تبعیدی را ناگفته به اقدامی همبسته کشانید و نشان داد سران جنایتکار جمهوری اسلامی هرگز در خارج از کشور نیز در امان نخواهند بود. ….


گزارشگران:
بر طبق گزارشات, سید محمود هاشمی شاهرودی که در بیمارستانی در شهر هانور آلمان بستری بود از طریق فرودگاه هامبورگ با صندلی چرخدار و در معیت محافظان خود بسوی ایران پرواز کرد. هاشمی شاهرودی طی ده سال ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی تمامی مسئولیت جنایات رژیم در زندان ها و خارج از آن را در این دهه بر گردن داشت. او با توجه به خروش گسترده ایرانیان خارج از کشور برای ممانعت از بازگشت و دادگاهی کردن او و بویژه آنها که وسیعا و فعالانه آکسیون های متعددی برپا کردند, با استفاده از مصونیت دیپلماتیک و پیش چشمان نیروهای امنیتی دولت المان این کشور را ترک کرد.

علیرغم شکایات متعدد از سوی سیاستمداران و خانواده ها و قربانیان این دوره و با وجود اینکه پرونده زهرا کاظمی مقتول که بر اثر خشونت شکنجه گران در زندان بقتل رسید مجددا به جریان افتاد اما مصونیت قضایی و اهمیت قراردادهای اقتصادی برای دولت آلمان امکانات و شرایط بازگشت او به ایران را فراهم کرد. این جانی و جنایتکار که مسئولیت قتل چندهزار نفر را بعهده داشت بدامان ولایت فقیه حاکم بر کشورمان بازگشت. برای کسانی که با دنیای سیاست آشنایی بیشتری دارند محرز بود که دولت آلمان قراردادهای هنگفت اقتصادی با ایران را فدای پایبندی به درخواست های ایرانیان در تبعید نخواهد کرد و پیش از داغتر شدن فضا علیه جنایتکاری که هزاران قربانی گرفته است, او را امن و امان روانه ایران خواهد کرد.

پیش از این نیز دولت اتریش قاتلان عبدالرحمان قاسملو را بدرقه و به ایران فرستاد و اینبار شاهرودی با اسکورت پلیس دولت آلمان روانه ایران شد.اینگونه است که آنچه حرف اول را در میان دول اروپایی و ارتباط شان با جمهوری اسلامی میزند, منافع اقتصادی است و اینبار نیز چنین و قابل تصور بود. شاهرودی از منگنه اعتراضی ایرانیان خارج از کشور خارج شد, فرار کرد و متواری شد به سرزمینی که مردم ان طی هفته های گذشته خیزشی رادیکال علیه کلیت حاکمیت داشته اند و هنوز خروش پر طنین آنان بگوش میرسد. به مکانی فرار کرد که هر لحظه و هنوز انفجاری اجتماعی برای ازادی و برابری متصور است. هنوز شعله هایی مردم کشورمان در بیش از هشتاد شهر بزرگ و کوچک بشکل سراسری افروختند, شعله ور است.

نکته مهمتر اینکه حضور هاشمی شاهرودی در کشور آلمان, ایرانیان تبعیدی را ناگفته به اقدامی همبسته کشانید و نشان داد سران جنایتکار جمهوری اسلامی هرگز در خارج از کشور نیز در امان نخواهند بود. اینبار نگاه خبری و رسانه ای به طیف رادیکال جنبش دادخواهانه و معترض در تبعید بود که اقدامات مشترک انها لرزه بر تن قاضی القضات پلید رژیم انداخت و فرار را بر قرار ترجیح داد. چنین باد!

۱۱٫۰۱٫۲۰۱۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.