“پایان خرده دکه های رهبری” شعری از فرح نوتاش

کافی ست این بازیهای  ملال آور و تکراری  /  برخیزیم …  /  راه نجات ملت ایران  /  پایان این خرده دکه های رهبری ست ….

———————————————

پایان خرده دکه های رهبری

آی انسان ها …
که در ساحل نشسته شاد و خندانید
فارغ از درد نجات مردم ایران
رها… و
از وحدت گریزانید

یک نفر نه …
هزاران بسته دست
در زندان ملا …
گرفتار و اسیر…
تحت تجاوز… شکنجه
و توهین … به انسان بودن
دارند …
می شوند مفقود
و می شویند… دست
از جان جوان خویش
یک بیک…
در وداع از زندگی

دیروز ناله های مادراشکان آبسواران
طنین انداز در ایران
امروز ضجه های مادر سینا قنبری

آی فریاد …
ملا با هزاران پا … پا بر جا
باز کهریزک بپا
کشتار و تجاوز…
در زندان ها و… سوله ها جاری

وآمریکا… با وقاحت
در انواع دخالت …
در توهین دوباره … به دو دوره رای ملت
در تحمیل دردانۀ شاه
وغالب کردن مهرۀ تازه
به وسعت … در عرصۀ تبلیغ

و ملت ایران …
با احزاب و سازمان هایی
پراکنده … خرد و کوچک
نیم قرن در بازی
ملوک والطوایفی… خود مرکز
پس ماندۀ عهد حجر
در غفلت دائم از حکم وظیفه …
واحد رهبری
غرق … در رویاهای برتری

اتحاد احزاب وسازمان ها
صرفا خیالی پوچ
نجات ملت و میهن …یک رویای بی ارزش
جان ارزان
و مرگ … راه نجاتی خوش

کافی ست این بازیهای  ملال آور و تکراری
برخیزیم …
راه نجات ملت ایران
پایان این خرده دکه های رهبری ست
هم امروز …
باید بست
این دکه های خرده فروشی را

همه در تشکلی واحد…  در شاهراه
ضد آمریکا … وملا
و در خدمت به مردم
مردم مظلوم و بی حامی
در یک واحد … یک جبهه
به پا خیزیم

بر کنیم از ریشه
زندان و رژیم فاسد ملا
و براندازیم …
امپریالیسم آمریکا

فرح نوتاش
وین  ۸ ژانویه ۲۰۱۸

کتاب شعر ۹
www.farah-notash.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.