اعلام موجودیت جنبش چگوارا

درتاریخ جنبش های انقلابی چپ و سوسیالیست که برای رهایی کارگران وزحمتکشان مبارزه نموده اند، چگوارا یکی از محدود کسانی بود که به قدرت نه گفت و اعلام نمود قدرت از آن کارگران وزحمتکشان جامعه است. ما جمعی از فعالین کارگری وسیاسی که سالهاست تحت ستم وسرکوب رژیم های ضد بشری شاهنشاهی وجمهوری اسلامی قرار داشته بر آن شده که این جنبش را برای کمک به ایجاد صف مستقل کارگران وزحمتکشان تا رسیدن به حقوق حقه خود اعلام نماییم. ….

che

جنبش چگوارا

اعلام موجودیت جنبش چگوارا
درتاریخ جنبش های انقلابی چپ و سوسیالیست که برای رهایی کارگران وزحمتکشان مبارزه نموده اند، چگوارا یکی از محدود کسانی بود که به قدرت نه گفت و اعلام نمود قدرت از آن کارگران وزحمتکشان جامعه است.
ما جمعی از فعالین کارگری وسیاسی که سالهاست تحت ستم وسرکوب رژیم های ضد بشری شاهنشاهی وجمهوری اسلامی قرار داشته بر آن شده که این جنبش را برای کمک به ایجاد صف مستقل کارگران وزحمتکشان تا رسیدن به حقوق حقه خود اعلام نماییم .

جنش چگوارا جنبش کارگان، معلمان، پرستاران، دهقانان، دانشجویان ،هنرمندان ، سربازان ، روزنامه نگاران ،متخصصان ،پزشکان و مزد بگیران است.
جنبش چگوارا یک جنبش کارگری _ سویالیستی است که برای عدالت ،آزادی وصلح در ایران تلاش میکند.
جنبش چگوارا  مستقل از احزاب و دولت های سرمایه داری است .
جنبش چگوارا مستقل از احزاب وسازمانهای سیاسی موجود است.
جنبش چگوارا برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری حرکت میکند.
جنبش چگوارا برای ایجاد تشکلات مستقل دانشجویی حرکت میکند .
جنبش چگوارا  برای دفاع از آزادی های سیاسی واجتماعی ملت ایران .
جنبش چگوارا برای حقوق خلق های ایران و تساوی همه آنها در تلاش است.
جنبش چگوارا جنبش کودکان کار وبی سرپرستان و بیخانمانان است.
جنبش چگورا خواهان یک حقوق شرافتمندانه برای تمامی مزد بگیران جامعه است.
جنبش چگوارا جنبش ارتش بیکاران برای تحقق کار وزندگی انسانی است.
جنبش چگوارا برای دفاع از یک حاکمیت غیر مذهبی تلاش میکند.
جنبش چگوارا برای آزادی وحقوق مساوی زنان با مردان تلاش میکند.
جنبش چگوارا برای آزادی زندانیان سیاسی  تلاش میکند.
جنبش چگوارا برای تقسیم عادلانه ثروت تلاش میکند.
جنش چگوارا برای دفاع از تولید داخلی و گسترش صنایع کشور برنامه ریزی میکند.
جنبش چگوارا برای به محاکمه کشاندن سران جمهوری اسلامی وتمامی کسانیکه در غارت وسرکوب مردم طی این چهل سال شرکت داشته اند تلاش میکند.
جنبش چگوارا برای صلح و آرامش منطقه ای تلاش میکند ،ما خواهان روابط خوب وبرابر  با تمامی کشورها هستیم .

دوستان ویاران گرامی !
همانگونه که در بالا اشاره شد این جنبش متعلق به شخص ،گره وحزب خاصی نیست ودر تلاش است  جدای از چهارچوب های حزبی ، گروهی وسکتاریستی موجود برای آزادی ،سویالیست (عدالت اجتماعی ) و صلح تلاش کند .
ما یک جنبش فراگیر و مردمی هستیم که خواهان شکستن ساختار حکومتی موجود ، آزادی زندانیان سیاسی و بازگرداندن ثروت  غارت شده مان از دست غارتگران هستیم ،ثروتی که میتوانیم با آن چرخ های تولید وتوزیع عادلانه ثروت را با تخصص کارگران ومتخصصان  مردمی راه اندازی کنیم.
جنبش ما رهبر ندارد (به فرد متکی نیست) کارگران ، دانشجویان ،معلمان ،سربازان ،ارتش بیکاران  با تشکلات مستقل خود رهبری آنرا در دست خواهند گرفت.
جنبش چگوارا  تضمین میدهید که کسانیکه دستی در غارت وسرکوب وکشتار مردم ایران نداشته در هر لباسی که هستند در فردای بعد از جمهوری اسلامی از یک زندگی شرافتمندانه برخوردار خواهند بود .از قیام سال ۵۷ درس عبرت بگیرید و در سرکوب مردم شرکت نکنید.
جنبش چگورا آزادی اندیشه و عقاید مختلف را تضمین میکند ضمن آنکه  بشدت مخالف یک حکومت مذهبی ودیکتاتوری از نوع سلطنتی و فامیلی میباشد.
در حال حاضر ما بر خود وظیفه میدانیم که هماهنگی این جنبش را به عهده بگیریم واز افکار همه  مجموعه نام برده شده استفاده نماییم.

از همه کارگران وزحمتکشان وروشنفکران (کسانیکه مانند چگوارا فکر میکنند) دعوت میکنیم در فراگیر شدن این جنبش همکاری نموده و ما را در پیشبرد کارها یاری نمایند.

با ما با ایمیل آدرس زیر مکاتبه نمایید منتظر دریافت نظرات وپیشنهادات شما هستیم..:

به امید نابودی جمهوری اسلامی در ایران
به امید برقراری صلح ،عدالت و آزادی در ایران

هسته چگوارا.
jonbesh.ch.ir@gmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.