فراخوان عام در همبستگی با جنبش توده ای برای سرنگونی حکومت اسلامی!

کمیته همبستگی با مبارزات مردم در ایران – گوتنبرگ همه سازمانها، احزاب، نهادها و همه انسانهای سرنگونی طلب و آزادیخواه و برابری طلب را صرف نظر از نزدیکی ها و دوریهای سیاسی و سازمانی فرا مى خواند دست در دست هم و شانه به شانه مبارزات مردم ایران، به حمایت از این مبارزات برخیزیم.و پژواک صدای آنان باشیم. ….

113

فراخوان عام در همبستگی با جنبش توده ای برای سرنگونی حکومت اسلامی!

مردم آزادیخواه و شریف گوتنبرگ !
در ایران زن و مرد و جوان آزادیخواه، در ابعاد گسترده در بیش از شصت شهر ، علیه گرانی و فقر و فلاکت اقتصادی، علیه استبداد و ارتجاع اسلامی خیابانها و میادین را از آن خود کرده اند. و با شعار وا ضح “اصلاح طلب!اصولگرا! دیگه تمومه ماجرا” فراخوان برچیدن انقلابی کل حکومت اسلامی را فریاد زدند. این فراخوان شایسته گرمترین همبستگی است.

کمیته همبستگی با مبارزات مردم در ایران – گوتنبرگ همه سازمانها، احزاب، نهادها و همه انسانهای سرنگونی طلب و آزادیخواه و برابری طلب را صرف نظر از نزدیکی ها و دوریهای سیاسی و سازمانی فرا مى خواند دست در دست هم و شانه به شانه مبارزات مردم ایران، به حمایت از این مبارزات برخیزیم.و پژواک صدای آنان باشیم.

وعده دیدار ما : Central station
شنبه ششم ژانویه ساعت دو بعد از ظهر

سرنگون باد جمهوری اسلامی!

کمیته همبستگی با مبارزات مردم در ایران- گوتنبرگ
۰۲-۰۱-۲۰۱۸ گوتنبرگ سوئد

برای هماهنگی بیشتر با مسئول ارتباطات کمیته حسین مهینی با شماره ۰۷۳۶۹۵۸۰۰۳ تماس بگیرید

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.