کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی: ما خواهان آزادی مهدی حسینقلی زاده هستیم!

از مردم و خانواده عابرین دستگیر شده  روز های اخیر می خواهیم ، اسامی و مشخصات افراد دستگیر شده و محل زندانی بودنشان را به گستردگی منتشر نمایند تا ماموران نتوانند دستگیر شده ها را در بی خبری گرفتار مشکل یا اذیت و آزار نمایند ، از تمامی سازمانها و احزاب و خبر گزاریها و سایت ها می خواهیم لیست اسامی دستگیر شده ها را منظم منتشر کرده و در اختیار سازمانهای بین المللی قرار بدهند ….

———————————————–

بیانیه ۱۵۳
ما خواهان آزادی مهدی حسینقلی زاده هستیم!

در پی اعتراضات سراسری و گسترده مردم ، کارگران و زحمتکشان جان به لب آمده در تمامی شهرهای ایران ماموران حکومت ضد کارگری و ضد انسانی جمهوری اسلامی  ددمنشانه اقدام به سرکوب ، ضرب و شتم و دستگیری توده های مردم عابر نموده اند و در چنین شرایط ضد انسانی عابرین زیادی را با شلیک تیر مستقیم کشته اند و بسیاری از عابرین  را دستگیر و زندانی کرده اند. هر روز دستبند و پا بند علیه کارگران و آزادیخواهان به کار می برند، ۹ دی نود وشش کارگر دیگری به نام مهدی حسینقلی زاده در بندر عباس توسط مامورین اطلاعات ربوده شد تا این لحظه از محل نگهداری نامبرده اطلاعی در دست نیست کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی با محکوم کردن این نوع بگیر و ببند ها خواهان آزادی هرچه سریعتر مهدی حسینقلی زاده میباشد، همچنین ما دستگیری او و تمامی دستگیر شدگان را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط همه دستگیر شده ها و کارگران و معلمان زندانی و زندانیان سیاسی هستیم و به ماموران اخطار می کنیم ، در مقابل اعتراضات توده کارگران و زحمتکشان و مردم آزادیخواه مقاومت نکرده و به جای سر کوب و دستگیری مردم به توده های معترض بپیوندند تا شاید مردم در آینده از گناهان گذشته شان بگذرند ، ما به ماموران اعلام می داریم این آخرین فرصت های طلب بخشش از مردم را از دست ندهید این فرصت های طلایی تکرار شدنی نیست. بیاد بیاورید شرایط پاسبانها و ساواکی ها را در سال های ۵۷ و ۵۸ که توده های مردم چگونه تنبیه شان کردند ماموران ددمنش و فاسد جمهوری اسلامی بدانید  این مردم آزادیخواه دهها بار بیشتر از ساواکی ها شما را تنبیه خواهند کرد تا فرصت دارید به مردم پیوسته و طلب عف کنید، جمهوری فاشیستی اسلامی و اختلاس گر و دزد و رشوه خوار به زودی سرنگون خواهد شد و شما ماموران جنایت کار بی پناه خواهید ماند بهتر است به فکر نجات خود و خانواده خود باشید و به مردم پناه بیاورید .

همچنین از مردم و خانواده عابرین دستگیر شده  روز های اخیر می خواهیم ، اسامی و مشخصات افراد دستگیر شده و محل زندانی بودنشان را به گستردگی منتشر نمایند تا ماموران نتوانند دستگیر شده ها را در بی خبری گرفتار مشکل یا اذیت و آزار نمایند ، از تمامی سازمانها و احزاب و خبر گزاریها و سایت ها می خواهیم لیست اسامی دستگیر شده ها را منظم منتشر کرده و در اختیار سازمانهای بین المللی قرار بدهند و از انها بخواهند ضمن دنبال کردن آزادی دستگیر شدگان خواهان روشن کردن وضعیت و محل نگهداری دستگیر شدگان از طرف جمهوری اسلامی شوند، تا از این طریق ماموران ددمنش اسلامی تحت شرایط ثبت شده بودن اسامی، نتوانند جنایات خود را مانند سالهای ۸۸ یا دهه شصت پیش ببرند ، کمیته ها و نهاد های بین المللی در رابطه با زندانیان امروز وظیفه بسیار عاجل برای مهار حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی به عهده دارند، لیست اسامی را در اختیار انها بگذاریم و از این نهاد ها بخواهیم هر چه زودتر وظایف خود را برای تحت فشار گذاشتن حکومت اسلامی شروع کنند.

مبارزه در مقابل جمهوری اسلامی فاشیستی هر روز بیشتر از قبل گسترش می یابد و هر روز بیشتر از قبل به نقطه اوج نزدیکتر می شود ، مردم خواهان آزادی بیان ، قلم و زبان و دست یابی به دمکراسی برای اکثریت هستند ، مردم ، کارگران و زحمتکشان خواهان افزایش دستمزد ، حق ایجاد تشکل ، بر قراری حق بیمه کامل ، لغو قرار داد های موقت و سفید امضا ، لغو و انحلال شرکت های پیمانکاری و استخدام رسمی کارگران پیمانی ، بر قراری استخدام رسمی ، کنترل تولید و توزیع توسط نمایندگان واقعی خود ، کنترل دفاتر مالی شرکتها توسط تشکل های کارگری ، جلو گیری از اخراج های دسته جمعی ، جلو گیری از حیف و میل شدن اموال شرکتها و موسسات تولیدی  و لغو حقوق ها و پاداش های نجومی سران و مدیران هستند ما از تمامی مردم شریف و ازادیخواه می خواهیم  در جهت حمایت حق و حقوق خود و همه مردم  به اعتراضات عمومی پیوسته دست به اعتصابات گسترده و سراسری  بزنید.
ک

ارگر، زحمتکشان و مردم آزادیخواه  برای رسیدن به یک رفاه اجتماعی همراه با به پا خواستگان برخیزیم و تا کسب مطالبات فوق از پا  ننشسینیم.

زنده باد مردم به پا خواسته
سرنگون باد جمهوری اسلامی
بر قرار باد حکومت کارگری
کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی
۱۲  دی ۱۳۹۶

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.