اسماعیل هوشیار: مردم گرسنه و تشنه هستند!

مردم گرسنه هستند شاید آخوندها فکر میکنند که گرسنگی مردم باعث میشود که مردم به طرف گرایشات سیاسی مختلف لیز نخورند، ولی این سناریو مثل تیغ ۲ لبه میماند. اینکه اعتراضات این مرحله به کجا بکشد من هم نمیدانم، ولی حتی اگر حکومت اسلامی باز هم بتواند سرکوب و ساکت کند، باز هم در جایی دیگر این زخم باز میشود و این آتش شعله اش سوزانتر میشود. این قانونمندی را فراموش نکنید که هر پدیده ای ضد خودش را در درون خودش پرورش میدهد. حاکمان مسلمان فعلی مجبورند یا خودشان تغییر کنند و یا تغییرشان میدهند ! تغییر به هر حال در تقدیر است. ….
——————————————————-

وزیر بهداشت حکومت اسلامی ایران در واکنش به ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران گفت: “هرکدام از ما باید ببینیم که چه رفتاری انجام داده‌ایم که منجر به ناامیدشدن مردم شده است.” از سوی دیگر محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز از “تبعیض، فساد، فاصله طبقاتی و فشارهای اقتصادی” به عنوان عوامل اعتراضات اخیر یاد کرده است.

مردم گرسنه هستند و تشنه کمی آزادی ! مردم به عشق شاه سابق و رجوی و کمونیست و اصلاح طلب….معترض نیستند اصلا در این محدوده علاقه ای ندارند پرسه بزنند . دهه خونین ۱۳۶۰ که شبی ۲۰۰ نفر را اعدام میکردند همه رفتند خانه نشین شدند ، ولی وقتی مردم گرسنه شوند موضوع دیگر به سلیقه های سیاسی متفاوت ربطی ندارد . همین آخوند حاکم اگر بلد بود و از همان ابتدا موضوع اقتصاد سالم و متعارف را به خران ربط نمیداد و در جامعه الگو قرار میداد الان نه تنها اعتراضی در کار نبود بلکه مردم از سیستم سیاسی حاکم دفاع هم میکردند .

اقتصاد چرب و چیلی را برای لایه های خودی حاکم خواستند، و مردم را حواله دادند به دنیای بعد مرگ…. در اوج قیامها هم قانون ۲ فوریتی دفاع از انقلاب اسلامی فلسطین را تصویب میکنند… یعنی هنوز هم به دخالتهای تخمی و بی حاصل در منطقه میخواهند ادامه دهند . یعنی هنوز نمیخواهد به روی نامبارک بیاورند که این اعتراضات نتیجه ۴۰ سال سیاستهای ابلهانه اسلامی در داخل و خارج ایران است و یا چاره ای به جز ادامه همین مسیر ندارند چون مسیر دیگری بلد نیستند ! آنها البته به نظرم متوجل شده اند که چرا این مردم معترض در خیابان هستند. ولی برایشان یک چرخش اصولی سیاسی در سطح منطقه و داخل سخت است .

مردم گرسنه هستند شاید آخوندها فکر میکنند که گرسنگی مردم باعث میشود که مردم به طرف گرایشات سیاسی مختلف لیز نخورند، ولی این سناریو مثل تیغ ۲ لبه میماند. اینکه اعتراضات این مرحله به کجا بکشد من هم نمیدانم، ولی حتی اگر حکومت اسلامی باز هم بتواند سرکوب و ساکت کند، باز هم در جایی دیگر این زخم باز میشود و این آتش شعله اش سوزانتر میشود. این قانونمندی را فراموش نکنید که هر پدیده ای ضد خودش را در درون خودش پرورش میدهد. حاکمان مسلمان فعلی مجبورند یا خودشان تغییر کنند و یا تغییرشان میدهند ! تغییر به هر حال در تقدیر است.

1

اسماعیل هوشیار
۰۱٫۰۱٫۲۰۱۸
hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.