کلیپ: شلیک گاز اشک آور به دانشجویان معترض

شلیک گاز اشک آور به دانشجویان معترض به سیاست های اقتصادی ….

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.