شعری از پرویز میرمکری

تنها مشعلی که برافراشته نمی سوزد
آتش سالخورده ایست که هنوز در اتاق شعله های دیروز است
مرگ قاتلی ناتوان بود
جهان جام شراب بود
اگر قطره قطره از تو در آن بریزد

پرویز میرمکری
دسامبر ۲۰۱۷
اتاوا

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.