بازی با جان رضا شهابی موقوف!

با تمام ظرفیت برای نجات جان رضا شهابی و آزادی فوری و بدون قید و شرط او بکوشیم! ….

سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در آخرین  بیانیه خود ضمن  اعلام خبر سکته مغزی رضا شهابی در زندان و ابراز نگرانی شدید از وضع سلامتی او، از همه کارگران و تشکلات کارگری در ایران و جهان در خواست کرده است که بطور فوری و اضطرای و “با تمام ظرفیت برای نجات جان رضا شهابی و آزادی فوری و بدون قید و شرط او بکوشند”. اتحاد بین المللی ضمن نگرانی عمیق از سلامتی رضا شهابی، و حمایت کامل از فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد، به رژیم  جمهوری اسلامی هشدار می دهد که با جان رضا شهابی بازی نکند و او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کند. به رژیم هشدار می دهیم که این گروگان گیری تبهکارانه راه به جایی نخواهد برد و خفت بیشتری برایش به بار خواهد آورد.

رضا شهابی به دلیل فعالیت های پیگیر و دفاع دلیرانه از منافع کارگران ایران، از محبوب ترین و شناخته شده ترین نام ها در جنبش جهانی کارگری است. اعتصاب غذای اخیر و پنجاه روزه او موجی از حمایت های تشکل های کارگری در  جهان را به دنبال داشت که در تاریخ جنبش کارگری ایران بی سابقه و در سطح جهانی نیز کم سابقه  است؛ هم اینک تشکلات کارگری با دهها میلیون عضو در اقصی نقاط جهان با نگرانی و خشم فروخورده، وضعیت او را در زندان دنبال می کنند. در آخرین نمونه از این پیگیری ها پنچ فدراسیون بزرگ سندیکایی فرانسه با انتشار بیانیه ای که خود توهین و تحقیر مستقیم جمهوری اسلامی است، از رژیم خواسته اند که اگر از مداوای رضا شهابی ناتوان است، آ‌نها می توانند مسئولیت کامل معالجه شهابی را در فرانسه به عهده بگیرند. اتحادیه کارگران خدمات آلمان، وردی، با بیش از دو میلیون عضو، با ارسال چندین نامه اعتراضی و گزارشهای مفصل از وضعیت فعالین اتحادیه ای در ایران از اعضای خود خواسته است ضمن همبستگی با رضا شهابی و بخاطر آزادی او دست به افشای رژیم در سطح جهانی بزنند. بزرگترین اتحادیه کارگری کانادا، اتحادیه کارگران خدمات عمومی، کارزاری سراسری را در حمایت از رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری در بند فراخوان داده است و شرایط رضا شهابی موضوع ویژه کنفرانس حقوق انسانی این اتحادیه در استان انتاریو در هفته اخیر بود. کشوری نیست که از وضعیت رضا شهابی و کارگران ایران در میان طبقه کارگرش صحبتی به میان نیامده باشد.

اگرحکومت سرمایه داری اسلامی می پندارد که به دنبال وعده های پوچی که از ترس موج حمایت های داخلی و جهانی بعد از اعتصاب غذای رضا شهابی داده بود، و در عین حال تهدید همسر او ربابه رضایی به عدم مصاحبه، این اعتراضات فروکش خواهد کرد سخت در اشتباه است. اگر رژیم می پندارد بدون  پرداخت هزینه بسیار سنگین می تواند رضا شهابی را  گام به گام به سوی مرگ براند، باز هم سخت در اشتباه است.

بعد از پایان اعتصاب غذای رضا شهابی و پیش از سکته مغزی او در زندان، بسیاری از تشکل های بین المللی، طی کنفرانسی راه کارهای عملی و اقدام مشترک و سراسری را در سطح جهان برای اعتراض و آزادی رضا شهابی و دیگر فعالین اتحادیه ای در دستور کار خود قرار داده اند که امیدواریم به گسترش همه جانبه تر حمایت از کارگران ایران بیانجامد. تلاشهای فراوانی از جمله به منظور افزایش فشار بر رژیم در سازمان جهانی کار از طریق تشکل های کارگری بین المللی و مدافعین جنبش کارگری ایران دنبال گرفته می شود. در عین حال، سازمان دهی کمپینها و آکسیون های اعتراضی توسط نیروهای کارگری و چپ و مترقی در کشورهای مختلف نیات پلید حکومت اسلامی در به سکوت واداشتن فعالین کارگری را افشا کرده، همچنان در سطح جهانی تشت رسوایی شان را به زیر خواهد انداخت! مدیای اجتماعی مملو است از افشای جمهوری اسلامی و تصاویر رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و محمود صالحی … در همه جا دیده می شود.

اتحاد بین المللی بار دیگر اعلام میکند دستگیری و تلاش جهت سر به نیست کردن فعالین کارگری نه نشانه قدرت بلکه نشان گر استیصال رژیم جمهوری اسلامی است؛ گفتیم که چنین اقدامات ضد انسانی به رغم  تصور رژیم، دیگر نمی تواند فضای رعب و وحشت در جامعه و در میان  کارگران و فعالین کارگری ایجاد کند. گفتیم که کارگران دیگر تحمل شرایط مشقت بار کار و زندگی تحمیل شده را ندارند و کارد به استخوان شان رسیده است و با این تبهکاری ها دست از اعتراض و اعتصاب و مبارزه بر نخواهند داشت. اعتصاب  پنج روزه هزاران کارگر مصمم نیشکر هفت تپه در روز های اخیر که توانستند به رغم همه دسیسه ها، سرکوب ها و تهدید ها بخشی از خواسته های به حق خود را به کارفرما تحمیل کنند، تنها یک نمونه اخیر است بر این مدعا.

کارگران برای سی وهشت سال حقوق پایمال شده اشان به خیابان آمده اند و صدای شان خروشان تر از گذشته بگوش میرسد. از این رو رژیم خوب میداند که با نگاه داشتن رضا شهابی در اسارت و کوشش جنایت کارانه برای تحمیل مرگ بر او نمی تواند به هیچ یک از اهداف احتمالی خود برسد. رژیم ۱۲ سال در تقلایی سخت با همکاری خانه کارگریها و شوراهای اسلامی برای سرکوب و خاموش کردن سندیکای کارگران شرکت واحد بوده است، اما فقط سرشان به سنگ خورده است. مبارزه طبقه کارگر تلاشی دائمی و جمعی است و هیچگاه متوقف نخواهد شد.

اتحاد بین المللی اعلام می کند که در کنار و همراه با سندیکای کارگران شرکت واحد و همه تشکلات مستقل و فعالین کارگری در ایران و متحدین مان در جنبش کارگری جهانی نجات جان رضا شهابی را تا آزادی بدون قید و شرط او در صدر الویتهای خود قرار می دهد. در عین حال، از کلیه احزاب و سازمان های سیاسی، کارگری، چپ و مترقی ایرانی و همه تشکل ها، کمیته ها، نهادها و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب که در کشورهای مختلف در دفاع  از مبارزات کارگران در ایران فعالیت می کنند، در خواست می کنیم که بطور فوری اقدامات مشخص از جمله اکسیون و تظاهرات اعتراضی با خواست آزادی فوری رضا شهابی را سازمان دهند. کارزارهای جهانی برای آزادی فوری و بدون قید وشرط رضا شهابی و دیگر کارگران و معلمان در بند را پرقدرت تر از پیش ادامه دهیم! در مدیای اجتماعی تصاویر رضا شهابی را به پروفایل خود اضافه کنیم! در محل اقامت خود، به تشکلات کارگری، عفو بین الملل و سازمانها و احزاب کارگری، چپ و مترقی و آزادیخواه و برابری طلب مراجعه کنیم. تلاش برای آزادی رضا شهابی را لحظه ای متوقف نکنیم!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۰ دسامبر ۲۰۱۷

info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com
https://twitter.com/IASWIinfo

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.