شماره هجددهم نشریه دانش آموز منتشر شد

شریه دانش آموز برای تمامی دانش آموزان جهان به ویژه کودکان مهاجر تنها آرزوی سالی موفق و شاد دارد. ….
شماره نوزده نشریه دانش آموز در آستانه سال ۲۰۱۸، به همت دانش آموزان کوشای خود منتشر شد. نشریه دانش آموز برای تمامی دانش آموزان جهان به ویژه کودکان مهاجر تنها آرزوی سالی موفق و شاد دارد.

جهت مطالعه و یا دانلود نشریه از لینک زید استفاده کنید:
http://lajvar.se/pdf/daneshamooz-19.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.