گزارش تظاهرات دوم دسامبر، مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم با تاکید بر آزادی رضا شهابی!

دوم دسامبر ۲۰۱۷، به فراخوان کمپین دفاع از جنبش کارگری در ایران، متشکل از احزاب و نهادها و افراد مستقل چپ و کمونیست در استکهلم، تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد. در این تظاهرات، جمعی از مدافعین جنبش کارگری، فعالین سیاسی احزاب و سازمان‌ها و افراد، شرکت کرده بودند. ….

شعار تظاهر کنندگان مثل همیشه آزادی کارگران و زندانیان سیاسی و برچیدن زندان‌های سیاسی و مرگ برجمهوری اسلامی بود. با تاکید بر ادامه مبارزه تا تحقق این شعارها تظاهرات پایان یافت. در طول تظاهرات بر محور خواسته‌های فوق نمایندگان احزاب و سازمان‌های عضو کمپین و تعدادی از فعالین سیاسی مستقل سخنرانی کردند.
رضا شهابی،محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، زینب جلالیان، محمد نظری، آرش صادقی و رامین حسین پناهی در شمار کسانی هستند که در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی در شرایط  وخیم جسمی که حاصل شکنجه ها فراوان، اعتصاب غذاهای طولانی و شرایط غیر بهداشتی زندان است به سر می‌برند، مسئولان زندان از رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار نیز جلوگیری به‌عمل می‌آورند و نهادهای امنیتی و دادستانی نیز به طرق مختلف همچون پرونده سازی زندانیان را به همراه خانواده های شان تحت فشار قرار می دهند. نمونه اخیر این پرونده سازی ها در مورد رضا شهابی صورت گرفته است، به هنگام ورود رضا شهابی به او گفته شده بود که آزادی او روی پرونده است و پس از طی مراحل قانون آزاد خواهد شد اما نه تنها این چنین نشد بلکه، با دستکاری های متعدد دادستانی بر روی پرونده اش، اکنون او به غیر از محکومیت یکساله، ۸۸۷ روز نیز به بهانه های واهی می بایست در زندان بماند او در حال حاضر از عفونت کلیه و ناراحتی های جسمی متعددی رنج می برد.
ما بار دیگر از مردم آزادیخواه و مدافعین جنبش کارگری می خواهیم که همچنان صدای کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران باشند، ما می توانیم در همبستگی با زندانیان سیاسی و خانواده های شان در اشکال مختلف از جمله برگزاری آکسیون ها و شب های همبستگی با جنبش کارگری ایران دست های عوامل رژیم را از سر زندانیان سیاسی کوتاه کنیم.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم!
سرنگون باد جمهوری سرمایه داری اسلامی!
کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران!

چهارم دسامبر ۲۰۱۷

تصاویری از این تظاهرات:
1
2

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.