کارزار اعتراض بین المللی ۱ تا ۱۰ دسامبر برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی

ما جمعی از فعالین کارگری شهر کلگری، شما مردم عدالت خواه – برابری طلب و ازادی خواه مقیم شهر کلگری را به شرکت در آکسیون روز شنبه ۹ دسامبر ساعت ۱:۰۰ جنب شهرداری فرا می خوانیم. ….

——————————————–

هجوم به فعالین کارگری روز به روز تشدید می‌‌شود و به عناوین واهی فعالین جنبش کارگری ایران رابه مجازات سنگین و زندان محکوم میکنند و به خیال خویش با سرکوب فعالین کارگری نقطه پایانی بر نارضایتی‌ و اعتراضات طبقه کارگر ایران و مبارزات آنان خواهند نهاد. چندی پیش محمود صالحی را با وجود بیماری شدید و دیالیز هر۲هفته یکبار، به زور به زندان فراخواندند که با هشیاری مردم و فعالین کارگری و نهاد‌ها و اتحادیه های بین المللی،  رژیم مجبور به عقب نشینی گشت. رضا شهابی دیگر فعال کارگری سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی به خاطر مبارزه صنفی سندیکایی که خواهان سندیکای غیر فرمایشی و مستقل خود می‌‌باشند که دچار داغ و درفش و زندان رژیم شدند و نمونه‌های بسیار دیگری همچون اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و دیگر کارگران زندانی که در این مقال نمی‌‌گنجد.

فعالین کارگری و دوستداران جنبش کارگری در کشورهای مختلف با خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی به برگزاری تظاهرات، راهپیمایی، پیکت های اعتراضی، جلسه، میز اطلاعاتی و … همزمان و همگام در پاریس، استکهلم، لندن، اشتوتگارت، کلن، برلین، تورنتو، کلگری، ونکوور، … تاریخ  ۱  تا ۱۰ دسامبر خواهند پرداخت.
ما جمعی از فعالین کارگری کلگری که نظاره‌گر مسائل جنبش کارگری و اجحافاتی که بر مردم مزدبگیر ما در ایران می‌‌رود دیگر نتوانسته بیش از این تن‌ به سکوت داده بر آن‌ شدیم که گرد هم آییم و با رصد کردن اوضاع کارگران و مزدبگیران در ایران بر حضور پشتیبانی خود بیفزاییم تا شاید اقدام ما در جهت مطالبات بر حق مردم راه گشا افتد.

بدین ترتیب ما جمعی از فعالین کارگری شهر کلگری، شما مردم عدالت خواه – برابری طلب و ازادی خواه مقیم شهر کلگری را به شرکت در آکسیون روز شنبه ۹ دسامبر ساعت ۱:۰۰ جنب شهرداری فرا می خوانیم.

از علاقه مندان به جنبش کارگری برای همکاری با ما تقاضا مینماییم، با ایمیل ذیل با ما تماس حاصل نمایید.

فعالین کارگری در دفاع از مطالبات کارگران ایران – کلگری
۲۷ نوامبر ۲۰۱۷
faalin.karegari.calgary@gmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.