تاجزاده : حقیقتا ما هم با سکوت برابر نظارت استصوابی آزادی کش، در شکستن تخم لق مشارکت کردیم

1

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.