گزارش آکسیون اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم با تاکید بر شرایط محمود صالحی و جلوگیری از قتل خاموش او

تظاهر کنندگان خواستار آزادی فوری کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شدند. محمود صالحی و رضا شهابی و… در شمار کسانی هستند که قربانی سرکوب و کاندیدای مرگ خاموش درسیاست جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. ….

—————————————————

دوازدهم نوامبر ۲۰۱۷، به فراخوان کمپین دفاع از جنبش کارگری در ایران ، متشکل از احزاب و نهادها و افراد مستقل چپ و کمونیست در استکهلم تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد. در این تظاهرات علیرغم هوای نامناسب متجاوز از صد نفر شرکت کرده بودند.

تظاهر کنندگان خواستار آزادی فوری کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شدند. محمود صالحی و رضا شهابی و… در شمار کسانی هستند که قربانی سرکوب و کاندیدای مرگ خاموش درسیاست جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. بدنبال قتل شاهرخ زمانی و محمد جراحی به این شیوه جنایت‌کارانه باید هشیار بود و به این قاتلان رسمی اجازه نداد تا فعالین کارگری را تحت فشار قرار دهند. تظاهر کنندگان علیه این ستم طبقاتی فریاد زدند و آزادی فوری همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را طلب کردند. از نکات مثبت این تظاهرات هم‌زمانی آن با اکسیون “کمپین پشتیبانی از فعالین کارگری و زندانیان سیاسی” در لندن بود.

همین حد از هماهنگی آگاهانه می‌تواند نوید بخش سراسری و هماهنگ شدن اعتراضات خارج از کشور برای همراهی با جنبش کارگری و آزادی‌خواهانه باشد. شعار تظاهر کنندگان مثل همیشه آزادی کارگران و زندانیان سیاسی و برچیدن زندان‌های سیاسی و مرگ برجمهوری اسلامی بود. با تاکید بر ادامه مبارزه تا تحقق این شعارها تظاهرات پایان یافت. در طول تظاهرات بر محور خواسته‌های فوق نمایندگان احزاب و سازمان‌های عضو کمپین و تعدادی از افراد مستقل سخنرانی کردند.

1

2

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد جمهوری سرمایه داری اسلامی

کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران
۱۴-۱۱-۲۰۱۷


رادیو همبستگی: تظاهرات مقابل سفارت ایران در استکهلم و لندن در دفاع از محمود صالحی و دیگر زندانیان سیاسی

محمود صالحی، پای در زنجیر در بیمارستان و زندان
گفت و گوی بهروز خباز با نجیبه صالح‌زاده، مهرنوش شفیعی، بهرام رحمانی، سعید آرمان
http://radiohambastegi.se/sounds/sound3.php?name=m.shafiy.b.rahmani.s.arman_m.salehi171111.mp3&selectid=3122

فیلم تظاهرات در حمایت از محمود صالحی و دیگر زندانیان سیاسی درمقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.