فراخوان به جلسه آنلاین از طرف «کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران» به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

زمان: یکشنبه ۱۹ ماه نوامبر ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی در پالتاک ….
چرا مبارزه علیه خشونت بر زنان جهانی است؟
چگونه می توان به خشونت علیه زنان پایان بخشید؟

زمان: یکشنبه ۱۹ ماه نوامبر ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی

سخنرانان: مینو ایرانی و فریبا امیرخیزی

ورود برای تمام علاقمندان به این بحث آزاد است

لطفا بخوانید و در پخش و درج و ارسال آن ما را یاری کنید

——————————————
سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)
(واحد بلژیک)
——————————————
۸mars.com
zan_dem_iran@hotmail.com
youtube.com/8marsorg
facebook.com/8marsorg

Kaarzaar-25November

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.