آکسیون اعتراضی برای آزادی زندانیان سیاسی برابر سفارت حکومت اسلامی – استکهلم

یک‌شنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۰۰ ….


آزادی‌خواهان و مدافعان جنبش کارگری!

آکسیون اعتراضی برای آزادی زندانیان سیاسی برابر سفارت حکومت اسلامی – استکهلم

یک‌شنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۰۰

محمود صالحی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد!


زندانیان سیاسی و اجتماعی زیر فشارند:
از جمله رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی، سهیل عربی، نرگس محمدی، ارژنگ داوودی، محمد نظری، مصطفی سلیمی، علیرضا گلی‌پور، زینب حلالیان، مجید اسدی، محمد صابر ملک‌رئیسی، سهراب بهرامی، کاوان محمودیان، صدیقه وسمقی، قاسم عبداله و عبدالله کرملاچعب، رضا اکوانیان، رامین حسین پناهی، محمد علی طاهری، گلرخ ایرایی، آتنا دائمی، افشین حیرتیان، فواد زندی، آرش صادقی، غلامرضا خسروی و…

سرنگون باد حکومت سرمایه‌داری اسلامی ایران
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
زندان‌های سیاسی برچیده باید گردد
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران
نهم نوامبر ۲۰۱۷

شماره تلفن‌های تماس:
بهرام رحمانی: ۷۰۷۴۷۴۳۳۶/۰۰۴۶
محمود سی‌سری: ۷۳۶۲۲۸۷۲۶/۰۰۴۶
بهروز خباز: ۷۰۶۵۸۰۷۶۲/۰۰۴۶

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.