تحمیل اجباری اسامی مذهبی

اعلام شرایط تغییر اسامی مذهبی در شناسنامه ….


بی بی سی:

سیف الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران از شرایط تغییر اسامی اسلامی در شناسنامه خبر داد. آقای ابوترابی گفته: ” اسامی مذهبی تنها قابل تغییر به اسامی مذهبی دیگر و آن هم منوط بر غالب بودن فراوانی نام منتخب ثانویه است.”
سخنگوی سازمان ثبت احوال همچنین گفته افرادی که اسامی غیرمذهبی غیرمتعارف دارند هم می توانند با مراجعه به سازمان ثبت احوال درخواست خود را اعلام و نسبت به تغییر نام خود اقدام کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.