نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر به آقای آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل متحد

جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در نامه ای به آقای آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل متحد اعتراض خود را به شرایط ضدانسانی سالن ده زندان رجایی شهر که هم اکنون در آن محبوس هستند؛ نوشتند. ….

زندانیان سیاسی پس از اطلاع از گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خانم عاصمه جهانگیر اقدام به نوشتن نامه برای آقای گوترز کرده و می نویسند که همه فشارها و محدودیت هایی که ما زندانیان سیاسی متحمل می شویم دلیل روشنی بر درستی گزارشات گزارشگر ویژه است.

متن نامه زندانیان سیاسی:
دبیر کل ملل متحد (آقای آنتونیو گوترز)، به دنبال گزارش گزارشگر ویژه به مجمع عمومی و بعد از اینکه از طریق تنها تلویزیون زندان در اخبار صریح، بعد از انبوه تهمت واهانت به خانم گزارشگر، از برخی مواد گزارش به طور کلی آگاهی یافتیم و از علت کینه جویی های اخیر نسبت به زندانیان سیاسی مطلع گردیدیم .

به دنبال محدودیتها و محرومیتها ی ویژه برای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر، در زندان اوین هم همین نقض حقوق ها را در حق زندانیان سیاسی اعمال کردند.

ما زندانیان سیاسی رجایی شهر ضمن تکذیب ادعاهای مضحک و وارونه عوامل حکومت ایران مبنی بر رعایت حقوق بشر و ادعاهای مبنی بر بهبود شرایط … به شدت در معرض تحریم، محرومیت و انبوه ستم قرار داریم که از طرف سازمان زندان ها و عوامل آن اعمال می شود تا آنجایی که حتی مورد اعتراض دادیارهای دادستانی هم قرار گرفته اند و آنها هم خود را بی تقصیر و همه چیز را بر عهده سازمان زندان ها می دانند … یعنی در نقض حقوق زندانیان حتی عوامل دادستانی هم معترضند و این ها همه و همه فشارها و محدودیت هایی که ما زندانیان سیاسی متحمل می شویم دلیل روشنی بر درستی گزارشات گزارشگر ویژه است. به عنوان مثال ما زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر با شدت بیشتر حتی از هوایی برای تنفس هم محروم گشته ایم و هیچ منفذی برای تهویه هوا باقی نگذاشته اند. زندانیان را از امکان تلفن و حتی رسیدگی های پزشکی محروم کرده و حتی ورود نشریه های مجاز حکومتی را هم ممنوع کرده اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.