فروش نوزاد در کشور قابل انکار نیست / ۷۰ درصد کودکان کار اتباع خارجی و ۱۰ درصد مربوط به تهران هستند

اگر فروش نوزاد به صورت سازماندهی شده و یا شبکه‌ای باشد و افرادی با متامع و اهداف سودجویانه به دنبال اجرای این موضوع باشند، دستگاه‌های قانونی حتماً باید در این زمینه ورود و برخورد کنند. ….

ایلنا:
محمدتقی رستم‌وندی (معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور) در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه آیا وزارت کشور تاکنون در بحث فروش نوزاد پیش از آنکه به دنیا بیاید و یا مادران معتادی که اقدام به فروش نوزاد خود می‌کنند، بررسی‌هایی داشته است یا خیر و آیا گزارشی در این خصوص به وزارتخانه ارسال شده است؟ گفت: بهتر است فروش نوزاد را جرم نام ببریم. ما در این خصوص گزارشی نداشتیم ولی فروش نوزاد قابل انکار هم نیست. ممکن است در جایی فقر، محرومیت‌هایی و نیاز مادر معتاد منجر به این شود که اقدام به فروش نوزاد خود کند که البته این موضوع عمومیت و تسری در کشور نداشته است. طی یک سال گذشته در پی ادعاهایی که مطرح شد طرح‌هایی از سوی نیروی انتظامی و مراکز بهداشتی دنبال شد به طوری که اخیراً نخستین مرکز مادر و کودک در تهران افتتاح شد که چنین طرح‌هایی می‌تواند از بروز چنین حوادث جلوگیری کند. وی ادامه داد: البته اگر فروش نوزاد به صورت سازماندهی شده و یا شبکه‌ای باشد و افرادی با متامع و اهداف سودجویانه به دنبال اجرای این موضوع باشند، دستگاه‌های قانونی حتماً باید در این زمینه ورود و برخورد کنند.

رضا محبوبی (معاون اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور) در ادامه سخنان رستم‌وندی گفت: در همین زمینه و برای جلوگیری از این موارد ستاد آسیب‌های اجتماعی در وزارت بهداشت ایجاد شده و در تمامی بیمارستان‌های دولتی مددکاران استقرار یافته‌اند و هر موردی که تشخیص داده شود که مادری به دلیل نیازهای مالی با مشکل روبرو است توسط مددکاران اطلاع داده می‌شود و همچنین حمایت‌های اجتماعی پس از ترخیص مادر با همکاری بهزیستی صورت می‌گیرد. معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا درباره انتقادها نسبت به نوع جمع‌آوری کودکان کار و خیابان و معتادان متجاهر و اینکه گفته می‌شود کودکان کار همراه با معتادان به صورت یکجا جمع‌آوری می‌شوند گفت: اصل این قضیه اصلاً صحت ندارد و کودکان کار و خیابان با معتادان جمع‌آوری نمی‌شوند. دوستان نسبت به اجرای طرح انتقاداتی دارند و نواقصی را در کار می‌بینند اما موضوع این است که جمع‌آوری کودکان کار با حضور مددکاران اجتماعی صورت می‌گیرد و در نهایت این کودکان غربالگری می‌شوند.

وی ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد کودکان کار و خیابان اتباع بیگانه و ۲۰ درصد کسانی هستند که از شهرستان‌ها به استان می‌آیند و ۱۰ درصد فقط مربوط به تهران است. این ۷۰ درصد از طریق اداره کل اتباع شناسایی می‌شوند و اگر غیرمجاز باشند عودت داده خواهند شد. بیشتر این کودکان کار و خیابان دچار سوءتغذیه هستند و آزارهایی دیده‌اند که مددکاران به آنها در این زمینه کمک خواهند کرد. اصل طرح جمع‌آوری را کسی نمی‌تواند زیر سوال ببرد. معاون اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور در همین زمینه توضیح داد و گفت: براساس طرح تقسیم کار ملی که دو سال پیش در شورای اجتماعی مصوب شد؛ ستاد ساماندهی کودکان کار و خیابان فعال شد و باید توجه داشت که کودک کار و کودک خیابانی دو مقوله جدا است. کل تعداد کودکان خیابانی ساماندهی شدند به طوری که در مرداد ماه ۵۰۰ نفر از اینها جمع‌آوری شدند که فقط کودکان خیابانی بودند نه کودک کار. از وزارت کار خواسته‌ایم که در ارتباط با کودکان کار فعال‌تر عمل کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.