انجمن قلم سوئد: صدای صدیقه وسمقی نباید ساکت شود

انجمن قلم سوئد با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت صدیقه وسمقی اعتراض کرد و خواهان آزادی بی قید و شرط وی شد. ….

زیتون:
انجمن قلم سوئد در این بیانیه به معرفی خانم وسمقی به عنوان نویسنده و شاعر و متخصص حقوق بشر و مدافع حقوق زنان پرداخته و گفته است:«ویژگی آثار این نویسنده، تعهد اجتماعی و سیاسی است که طَی آن وی از جمله به شدت از مجازات اعدام، سنگسار و قانون‌گذاری طبق شریعت انتقاد می کند. صدای وسمقی نباید ساکت شود، بلکه او باید بتواند به کار مهم خود به عنوان مدافع حقوق زنان ادامه دهد.»

ترجمه متن کامل بیانیه انجمن قلم سوئد به این شرح است:

شاعر و متخصص حقوق بشر در ایران زندانی شد
صدیقه وسمقی، شاعر و متخصص حقوق بشر شنبه شب ١۴ اکتبر در فرودگاه تهران دستگیر شد. در طول شب وی آزاد شد، ولی روز بعد مجددا از او بازجویی به عمل آمد و یک هفته پس از آن در ٢٢ اکتبر به دادگاه فرا خوانده شد. پس از یک محاکمه دوازده دقیقه‌ای دادگاه انقلاب حکم صدور وثیقه بسیار زیادی را صادر کرد و نامبرده به زندان مخوف اوین منتقل شد.

وسمقی که ساکن شهر اوپسالاست به عنوان بورسیه سازمان آیکورن ICORN در سال ٢٠١٢ به این شهر آمد. آیکورن سازمانی بین المللی برای شهرهایی است که به نویسندگان یا هنرمندان مورد تعقیب امکان فعالیت آزاد می‌دهد. نامبرده پس از مدت دو سال به عنوان نویسنده «آزادشهر»٬ به عنوان پژوهشگر در دانشگاه اوپسالا مشغول به کار شد.
او در فعالیت خود مبارز‌ه‌ای بی امان را برای حقوق زنان پیش می‌برد. وی به عنوان مدرس در دانشکده الهیات دانشگاه تهران در طول دهه ١٩٩٠ از جمله معدود زنانی بود که به تدریس حقوق إسلامی اشتغال داشت.

وسمقی امروزه نویسنده‌ای سرشناس است که چند مجموعه شعر را در کنار ادبیات دانشگاهی و مقالات سیاسی منتشر کرده است. مجموعه شعر «رنجهای مذاب» او در سال ٢٠١۴ به سوئدی منتشر شد. ویژگی آثار این نویسنده تعهد اجتماعی و سیاسی است که طَی آن وی از جمله به شدت از مجازات إعدام، سنگسار و قانونگذاری طبق شریعت انتقاد می کند.

صدای وسمقی نباید ساکت شود، بلکه او باید بتواند به کار مهم خود به عنوان مدافع حقوق زنان ادامه دهد. انجمن قلم سوئد خواستار آزادی بلاواسطه و بی قید وشرط وسمقی است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.