گفتگوی رادیو همراه با امیر جواهری در رابطه با گرامی داشت یاد رفیق مبارز محمد جراحی


و برشماری روند مبارزاتی وی و برشمردن ابعاد قتل خاموشرفیق توسط زندانبانان نظام اسلامی و نقش و وظیفه ما در خارج از کشور

http://www.artin.rivido.de/rd/2017/10/ak12okt.mp3

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.