همرزم فداکار و مبارز مان، محمد جراحی را از دست دادیم

از همه کارگران ، تشکل ها ،انقلابیون و کمونیست ها دعوت می کنیم در مراسم بزرگداشت رفقا محمد جراحی ، کوروش بخشنده و شاهرخ زمانی که روز شنبه ۱۴ اکتبر در تورنتو برگزار خواهد شد شرکت کنند. ….

1

رفیق محمد جراحی ( مهرداد شمس رودی ) را جمهوری اسلامی گرفتار انواع بیماری بخصوص دچار سرطان در زندان کرد، این رفیق مبارز ، همرزم و هم پرونده شاهرخ زمانی در سال ۱۳۹۵ از زندان آزاد شد و پس از یک سال آزادی و مبارزه بر اثر بیماری سرطان که تحمیل شده توسط جمهوری اسلامی بود در ۱۳ /۷ /۱۳۹۶ جان باخت، ما ضمن ارج نهادن به مبارزات رفیق محمد جراحی فقدان این هم رزم را به خانواده بزرگ طبقه کارگر ایران و جهان و به کمونیست ها و خانواده اش صمیمانه تسلیت گفته ، اعلام می داریم :

رفیق محمد یاد و خاطره تو در تمام وجود ما ثبت است ، ما هرگز فداکاری ها و مبارزات تو را فراموش نخواهیم کرد ، ما ظلم و ستمی را که سرمایه داری از راههای مختلف ازجمله توسط جمهوری اسلامی ، حکومت شاهی علیه تو و همرزم تو شاهرخ زمانی و همه کارگران و زحمت کشان تحمیل کرده اند، را فراموش نخواهیم کرد، درد و رنجی را که در کودکی ، در زندانها و این اواخر بر اثر بیماری علیه تو تحمیل کرده اند و در مقابل تو  همچنان مبارزه کردی و فراموش نخواهیم کرد، اعلام می داریم ضمن ارج نهاد به  راه روشن و واضح تو  و همرزم تو شاهرخ زمانی که در نوشته های مشترک شما به صورت پیام های روشنی به کارگران و انقلابیون است ، در جهت آماده سازی و ساختن حزب انقلابی طبقه کارگر راهتان را تا پیروزی طبقه کارگر ادامه خواهیم داد.

درود بر محمد جراحی ( مهرداد شمس رودی)
درود بر شاهرخ زمانی ( اسدالله غفار زاده )
یادشان گرامی ، راهشان پر رهرو باد

جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)
۱۶/۷/۱۳۹۶
از همه کارگران ، تشکل ها ،انقلابیون و کمونیست ها دعوت می کنیم در مراسم بزرگداشت رفقا محمد جراحی ، کوروش بخشنده و شاهرخ زمانی که روز شنبه ۱۴ اکتبر در تورنتو از ساعت ۱۸ و سی دقیقه تا ۲۳ در   Community centre 7755 Bayview Avenue , Markham – Fireside loung room      برگزار خواهد شد شرکت کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.