سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی: بدون حمایت ایران اقلیم کردستان سقوط می‌کرد

دستیار و مشاور عالی خامنه ای گفت: آخرین حمایت ایران از کردهای عراق مربوط به پیشروی داعش تا حدود ۳۰کیلومتری اربیل است و ایران بود که نگذاشت اربیل سقوط کند و داعشی‌ها را با نیروی نظامی سرکوب کرد. ….
به گزارش فارس، سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی با اشاره به حمایت ۵۰ ساله ایران در مقاطع زمانی مختلف از کرد‌های عراق گفت: طی ۵۰ سال گذشته از رژیم شاهنشاهی تا هم اکنون که سی و نه سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، حمایت ایران از کرد‌های عراق ادامه داشت و آخرین حمایت جمهوری اسلامی ایران از کرد‌های عراق مربوط به پیشروی داعش تا حدود سی کیلومتری اربیل است و داعش بدنبال سقوط اربیل، مرکز اقلیم کردستان بود و جمهوری اسلامی ایران بود که حمایت کرد و نگذاشت اربیل سقوط کند و داعشی‌ها را با نیروی نظامی سرکوب کرد و در یک جمله ایران همواره حامی مردم کردستان عراق چه در گروه طالبانی و چه در گروه بارزانی بود.

*تغییر در مرز‌های جغرافیای سیاسی منطقه یعنی ایجاد تنش دائم و جنگ طولانی بین ۴ کشور منطقه با دولت فرضی آینده

صفوی ایجاد تنش‌های دائمی و جنگ طولانی در منطقه را یکی از تبعات بوجود آمدن کشورو یا دولت‌های جدید در منطقه دانست و گفت: تصور ما این است که بوجود آمدن کشور و یا دولت جدید در منطقه خواسته نظام سلطه به رهبری آمریکا و صهیونیست‌ها است چرا که تغییر در مرز‌های جغرافیای سیاسی منطقه یعنی ایجاد تنش دائم و جنگ طولانی بین ۴ کشور منطقه با دولت فرضی آینده است که قصد تشکیل دارد و این ناامنی و تنش خواسته رژیم صهیونیستی و آمریکائی‌ها برای حضور د. ائمی در این منطقه است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.