خامنه ای: مسئولان سعودی در زمان حج با وقاحت علیه جمهوری اسلامی حرف زدند

خامنه ای گفته “یک جبهه‌ بین‌المللی و عظیم تبلیغاتی در مقابل جمهوری اسلامی” قرار دارد و “راه مقابله با این جبهه‌ خطرناک، روشنگری و برخورد تبلیغاتی فعال و تهاجمی است و حج یکی از مراکز اصلی و اساسی برای این اقدام است”. ….

پیک ایران:
علی خامنه ای رهبر ایران در دیدار با مسئولان برگزاری حج گفته است که “در زمان برگزاری حج، مسئولان سعودی با وقاحت و بی‌حیایی تمام در تلویزیون ظاهر شدند و علیه جمهوری اسلامی، حرف زدند و طبیعی است که این حرف‌ها در مردم عادی سایر کشورها ابهام‌آفرین است، اما باید با ارتباط با مردم، ابهامات را رفع کنید و حصار طرف مقابل را بشکنید”.

خامنه ای گفته “یک جبهه‌ بین‌المللی و عظیم تبلیغاتی در مقابل جمهوری اسلامی” قرار دارد و “راه مقابله با این جبهه‌ خطرناک، روشنگری و برخورد تبلیغاتی فعال و تهاجمی است و حج یکی از مراکز اصلی و اساسی برای این اقدام است”.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.