چرا باید به مراسم سینه زنی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تورنتو اعتراض کرد

رژیم چند سالی است که تلاش می کند با امکانات مالی گسترده، ارسال آقازاده ها، “دانشجویان” وابسته و مامورین امنیتی خود و نیز گسترش برنامه های به اصطلاح فرهنگی و مذهبی جای پای خود را در میان ایرانیان کانادا و در کل در میان جامعه مهاجرین در تورنتو و در سراسر کانادا باز کند. ….

————————————–

رژیم جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بساط سینه زنی خود را در تورتنو، در روز یکشنبه اول اکتبر ۲۰۱۷ پهن کرده است. رژیم چند سالی است که تلاش می کند با امکانات مالی گسترده، ارسال آقازاده ها، “دانشجویان” وابسته و مامورین امنیتی خود و نیز گسترش برنامه های به اصطلاح فرهنگی و مذهبی جای پای خود را در میان ایرانیان کانادا و در کل در میان جامعه مهاجرین در تورنتو و در سراسر کانادا باز کند. عوامل رژیم به بهانه عاشورا در مساجد و سالن های سرپوشیده مراسم هایی را در سالهای اخیر برگزار کرده بودند، اما در سه سال اخیر در کمال بی شرمی این مراسم را به خیانهای تورنتو کشانیده اند. از آنجا که این رژیم نه تنها در میان ایرانیان پناهنده بلکه در میان اکثریت مطلق ایرانیان مهاجر نیز مورد انزجار است، قادر نبوده و نیست به نام خود چنین مراسم هایی را برگزار کند. اما همانطور که سال گذشته نیز تاکید کردیم مراسم های سینه زنی عاشورا و تجلیل از خمینی در سالهای اخیر با هدایت تمام و کمال مامورین رژیم برگزار می گردند. سایتهای حکومتی در ایران و حوزه ها مبلغین بی پروای این مراسها بوده و هستند.

لازم نیست که یک پناهنده سیاسی مخالف رژیم باشیم که متوجه نشویم رژیم در تلاش است به بهانه مراسم های فرهنگی و مذهبی مراکز عمومی در خارج کشور را به جولانگاه خود تبدیل کند. رژیم ضدانسانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه کشتار دهها هزار فعال سیاسی، آزادیخواه و چپ و کمونیست در زندانهای مخوف خود، ترور شخصیتهای اپوزیسیون، چپاول کردن های اموال عمومی، فقر و فلاکت شدید کارگران و مردم محروم، سرکوب خونین آزادی بیان، آزادی تشکل و تجمع، اذیت و آزار سیستماتیک اقلیتهای مذهبی و قومی، و کودک آزاری و زن ستیزی آشکار گمان کرده است که می تواند در اماکن عمومی تورنتو جایی که هزاران پناهنده قربانی آن زندگی می کنند به بهانه “آزادی بیان” که خود از جمله مخوف ترین ناقضین آن است ابزار وجود کند. طی سالیان متمادی دولتهای سرمایه داری غرب، از اروپا تا آمریکا و کانادا، در ایجاد این شرایط غیرانسانی در ایران و منطقه خاورمیانه بطور مستقیم مسئول بوده اند. بدون سیاستهای غیرانسانی منفعت جویانه، هژمونی طلبانه و میلیتاریستی آنها، رژیمهای ارتجاعی و سرکوبگر منطقه امکان بقا نمی داشتند و توسط مردم آزادیخواه و برابری طلب یکی پس از دیگری سرنگون می گشتند.

در کانادا از سویی محدودیتها بر پناهندگان سیاسی که مورد سرکوب رژیمهایی همچون جمهوری اسلامی هستند بیشتر شده و از سوی دیگر زمینه برای پذیرش اقامت اختلاسگران حکومتی، سرمایه داران و عوامل رژیم به اشکال مختلف فراهم تر گردیده است. به جای بکارگری سیاستهای پناهنده پذیری مترقی، انسانی و ضدراسیستی، دولتهای کانادا با استفاده از مولتی کالچریسم و نسبی گرایی فرهنگی، فضا و امکانات را برای جولان دادن حکومتهای سرکوبگر، استبدادی و ضدمردمی باز کرده اند و خود نیز از مزایای نفت این کشورها و دیگر سرمایه گذاریهای مربوط به آن بهره برده و می برند.

در قبال این شرایط ما از شهروندان آزادیخواه در تورنتو و ایرانیان پناهنده و مهاجرینی که نمی خواهند در قلب تورنتو نیز نگران امنیت و زندگی، رفت و آمد، لباس پوشیدن، حرف زدن و ابراز وجود اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود باشند می خواهیم به در اختیار گذاشتن امکانات و اماکن عمومی به مامورین رژیم جمهوری اسلامی ایران شدیدا اعتراض کنند و آنرا تحمل نکنند. اگر نمی توانید به دلایل امنیتی و یا نگرانی از اذیت و آزار هنگام سفر به ایران در حرکتهای اعتراضی شرکت کنید، می توانید به نمایندگان شهرداری و مجلس و دیگر مسئولین مربوطه در تورنتو و نورث یورک اعتراض کرده و مراتب مخالفت خود را با چنین مراسمهای ارتجاعی و ضد فرهنگی همچون سینه زنی که در جهت تقویت نفوذ و پیشبرد سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی سازمان داده شده اند، و نیز مراسمهای مشابه ای که به تازگی به تبلیغ و ترویج دیگر حکومتهای مرتجع منطقه از جمله عربستان سعودی می پردازند، اعلام کنید. همچنین می توانید از طریق سوشیال مدیا به تحرکات عوامل جمهوری اسلامی در کانادا اعتراض کنید و آنرا نپذیرید. تنها با فشار عمومی و دخالت فعال و آگاهگرانه کلیه انسانهای آزادیخواه و مترقی سد کردن راه مزدوران این حکومتهای ضد انسانی و جولان دادن عوامل رژیم جمهوری اسلامی ایران در خیابانهای تورنتو امکان پذیر خواهد شد.

در اکسیون اعتراضی علیه برپایی عاشورای رژیم جمهوری اسلامی ایران در تورنتو شرکت کنید

زمان و مکان: یکشنبه، اول اکتبر ۲۰۱۷، تجمع از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در میدان مل لستمن، سپس راهپیمایی به سمت پلازای ایرانیان در خیانان یانگ

کمیته همکاری نیروهای چپ و کمونیست – تورنتو
komittabargozari@gmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.