سهیل عربی اعتصاب غذای خشک خود را آغاز کرد

سهیل عربی زندانی سیاسی بند هفت زندان اوین با نگارش نامه‌ای اعلام کرد که وارد اعتصاب غذای خشک شده است. ….————————————————–

پیک ایران:
وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی به شدت وخیم اعلام شده و وی از رفتن به بهداری زندان اوین نیز امتناع کرده است. هم‌چنین امروز نیز ملاقات او با خانواده‌اش به دلیل نپوشیدن لباس زندان، انجام نشده است.

سهیل عربی در نامه‌ی خود از زندان اوین نوشته است: نگویید خاموش باش که در این گاه، سکوت بزرگترین خیانت است. فریاد من فقط برای نجات خودم نیست، اعتصاب غذا کرده‌ام بلکه صدای مظلومیت‌مان را بشنوید. می‌خواهم صدای تمام آزاد اندیشان محبوس باشم: منوچهر محمدعلی، محمود بهشتی لنگرودی، علی شریعتی، یوسف عمادی، آرش صادقی، سوادا آغاسر و سایر دوستان در بند هفت. انسان‌هایی که جرم‌شان دانستن و بیان حقیقت است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.