اطلاعیه خبری شماره چهار فعالان “کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی ایران – گوتنبرگ (سوئد)”

بعد از آکسیون موفق روز چهارشنبه بیستم سپتامبر، در میدان یرن توریت، با هم به گفتگو نشستیم و همه با دریافت “اطلاعیه شماره ۹۵کمیته دفاع از رضا شهابی” دلنگران حال رضا شهابی هستیم . ….
r-shahabi

آزادیخواهان ایرانی ، به همراه یکدیگر صدای رضا شهابی باشیم !
بعد از آکسیون موفق روز چهارشنبه بیستم سپتامبر، در میدان یرن توریت، با هم به گفتگو نشستیم و همه با دریافت “اطلاعیه شماره ۹۵کمیته دفاع از رضا شهابی” دلنگران حال رضا شهابی هستیم .

در اطلاعیه مورد اشاره آمده است ؛ کمیته ی دفاع از رضا شهابی اعلام می دارد: « … که با توجه به افت شدید قند و قطع شدن قند محلول در آبی که رضا مینوشد، نگرانیها در مورد وضع جسمانی او دوچندان شده و هرچه زودتر باید اقدامی عاجل در مورد او انجام شود. مسئولیت مستقیم هر آنچه برای رضا شهابی پیش بیاید، بر عهدهی مسئولان امنیتی-قضایی است که با سکوت خود گویا نقشهی مرگ این کارگر زحمتکش را کشیدهاند؛ تا کنون میگفتیم شاید فردا دیر باشد، اما اکنون باید نگران ساعتها یا حتی دقایق بود»!

همه ما دلنگران وضعیت رضا شدیم شدیم و بر آن گشتیم که فعالیت خود را افزا یش دهیم. از اینرو به اطلاع هنمگان میرسانیم : ما فردا جمعه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷ ، ساعت یک بعداز ظهر در برابر بزرگترین روزنامه غرب سوئد ( یوتبوری پستن ) اجتماع می کنیم تا آخرین خبر هار ا به آنها برسانیم

ما فردا از طریق ویژه برنامه رضا شهابی که رادیو همراه / گوتنبرگ ، به نام فعالان ” کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی ایران – گوتنبرگ (سوئد)” ، مسئولیت پیشبرد آنرا به ما اعلان داشته از ساعت پنج تا هفت بعد از ظهر به درون خانه های شما خواهیم آمد .

شما در هر کجا که هستید می توانید صدای ما را از این آدرس بشنوید . با ما باشید
http://gnf.nu/audio/102.6

از همه شما می خواهیم که این دو خبر فعالیت فردای مان ، را به گوش به آن دیگران برسانید و فعالیت کمپین همچنان در روزهای دوشنبه و چهارشنبه در میدان یرن توریت ادامه خواهد داشت .

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی ایران – گوتنبرگ (سوئد)

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.