دکلمه شعر “رفیق لبخند بزن”، تقدیم به طبقه کارگر به مناسبت دومین سال کشته شدن رفیق شاهرخ زمانی

دکلمه از رفیق علی پیچگاه است و شعر از رفیق امید حق وردی است ….

دکلمه از رفیق علی پیچگاه است و شعر از رفیق امید حق وردی است، تنظیم و توزیع توسط جمع قدم اول صورت گرفته است ….

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.