نمایش فیلم کوتاه “جیغ نقاشی” به کارگردانی و تهیه کنندگی سیامک غفاری در کانادا

این فیلم در برشی کوتاه به معضل رفتار غیردموکراتیک و نامتعارف جمهوری اسلامی ایران در رابطه با هنر و هنرمندان می پردازد. داستان این فیلم برداشتی دراماتیزه از واقعه‌ای است که سالها توسط جمهوری اسلامی ایران از نظرها پنهان شده. ….

جیغ نقاشی
فیلم کوتاه “جیغ نقاشی” به کارگردانی و تهیه کنندگی سیامک غفاری روز بیست و دوم سپتامبر در لندمارک سینمای پنتیکتون به روی صحنه می‌رود. این فیلم در برشی کوتاه به معضل رفتار غیردموکراتیک و نامتعارف جمهوری اسلامی ایران در رابطه با هنر و هنرمندان می پردازد. داستان این فیلم برداشتی دراماتیزه از واقعه‌ای است که سالها توسط جمهوری اسلامی ایران از نظرها پنهان شده.

گنجینه رویایی آثار نقاشی، طراحی و مجسمه‌های نقاشان و هنرمندان بزرگ جهان دهها سال است که در زیرزمین موزه هنرهای معاصر تهران خاک می خورند. آثاری که اگر در این نزدیک به چهار دهه که به محاق سانسور رفته اند، به موزه های دنیا برای نمایش اجاره داده می شدند، با سرمایه ایی که به ایران باز می گشت، می شد بسیاری از مشکلات را در زمینه بهداشت، تحصیل، مبارزه با فقر و غیره را حل کرد اما افسوس که خانه از پای بست ویران است و نمی توان به رفتار حاکمان اعتماد کرد.

نتیجه هر رفتار دمکراتیکی در این سی و اندی سال با داغ و درفش شکنجه و زندان پاسخ داده شده است و این واقعیت رنج آور ملتی است که تلاش میکنند بصورت دمکراتیک به خواسته‌های برحق شأن برسند.

—————————————————

تاریخ نمایش: بیست و دوم سپتامبر
مکان: لندمارک سینمای شهر پنتیکتون، کانادا

ارسال دیدگاه