بیش از ۵۰۰ کارگر صنعتی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به دریافت نکردن حقوق خود دست از کار کشیدند

در همین زمینه کارفرما اعلام کرده ظرف یک هفته تمامی مطالبات باقی‌مانده پرداخت خواهد شد. ….

ایلنا:
بیش از ۵۰۰ کارگر صنعتی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، صبح امروز در اعتراض به آنچه بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات مزدیشان می‌خواندند، دست از کار کشیدند. در همین زمینه کارفرما اعلام کرده ظرف یک هفته تمامی مطالبات باقی‌مانده پرداخت خواهد شد. دلیل این اعتراض صنفی، پرداخت نشدن دستمزد ماه‌های خرداد، تیر و مرداد و وضعیت نامعلوم مزایای پاداش و بهره‌برداری دو سال گذشته عنوان شده است. در عین حال از جانب کارفرما به این کارگران وعده پرداخت معادل یک ماه از معوقات مزدی برای امروز داده شده است و در ادامه همین وعده‌ها قرار است باقیمانده مطالبات آنها تا یک هفته دیگر پرداخت شود.

کارگران معترض می‌گویند در صورت تحقق این مسئله حاضرند برای اثبات حُسن نیتشان به اعتراض صنفی خود خاتمه دهند. در این زمینه «سیامک افشار» قائم مقام مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت تپه در گفتگو با ایلنا، تایید کرد: حداقل بخشی از مطالبات کارگران تا یک هفته آینده پرداخت خواهد شد. او با بیان اینکه در حال حاضربخش زیادی از مطالبات معوقه و جاری کارگران شاغل و بازنشسته پرداخت شده است، افزود: به دنبال تامین منابع مالی برای پرداخت حداقل بخشی از مطالبات معوقه کارگران هستیم که حداکثر تا یک هفته آینده طول خواهد کشید.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.