تجمع پیمانکاران مجتمع نیشکر هفت تپه شوش در تهران

تجمع پیمانکاران مجتمع نیشکر هفت تپه شوش در تهران/پرداخت تمام بدهی‌ها تا هفته‌های آینده ….

ایلنا:
قائم مقام مجتمع نیشکر هفت تپه می‌گوید: با وجود اختلاف نظر جدی مدیریت بخش خصوصی با پیمانکاران مجتمع بر سر ارقام ادعایی آنها درباره صورت وضعیت‌های مالی، هیئت مدیره مجتمع نیشکر خود را نسبت به انجام تمامی تعهدات مسئول دانسته و در همین راستا تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد تا طی روزها و هفته‌های آیند بدهی پیمانکاران را پرداخت کند.

تعدادی از پیمانکاران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به آنچه که پرداخت نشدن مطالباتشان نامیده می‌شود؛ مقابل ساختمان مدیریت این مجتمع در منطقه پاسداران شهر تهران تجمع کردند.
از قرار معلوم پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های پیمانکارانی که در حال حاضر مسئولیت تامین و مدیریت بیشتر نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی این مجتمع را برعهده‌ دارند، دلیل برپایی این تجمع بوده‌است. پیمانکاران معترض مدعی هستند در پرداخت مطالبات مزدی کارگران خود با مشکل مواجه هستند.

در این زمینه «سیامک افشار» قائم مقام مجتمع نیشکر هفت تپه توضیحاتی را به ایلنا ارائه کرد. وی گفت: با وجود اختلاف نظر جدی مدیریت بخش خصوصی با پیمانکاران مجتمع بر سر ارقام ادعایی آنها درباره صورت وضعیت‌های مالی، هیئت مدیره مجتمع نیشکر خود را نسبت به انجام تمامی تعهدات مسئول دانسته و در همین راستا تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد تا طی روزها و هفته‌های آیند بدهی پیمانکاران را پرداخت کند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.