دادگاه اندیمشک حکم جلب علی نحاتی را صادر کرد

این حکم در حالی صادر شده است که علی نجاتی همچنان از عوارض عمل جراجی قلب در سال ۱۳۹۰ در رنج است و توانایی جسمی برای تحمل زندان را ندارد. ….


آژانس ایران خبر:
دادگاه انقلاب اندیشمک حکم جلب علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیدت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه را صادر کرد. این حکم روز پنجشنبه ۲ شهریور صادر شده و براساس آن علی نجاتی باید حداکثر ظرف ۵ روز خود را برای اجرای حکم معرفی کند. براساس ابلاغیه دادگاه، علی نجاتی به ۶ ماه زندان محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده است که علی نجاتی همچنان از عوارض عمل جراجی قلب در سال ۱۳۹۰ در رنج است و توانایی جسمی برای تحمل زندان را ندارد. صدور حکم جلب این فعال کارگری سلامت ایشان را به شکل جدی به مخاطره می اندازد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.