دبیر انجمن داروسازان ایران: داروخانه ها به دلیل بدهی بیمه ها توانایی عرضه دارو را ندارند

دبیرانجمن داروسازان ایران با بیان این که سازمان های بیمه گرهشت ماه بدهی خود به صنعت داروسازی را پرداخت نکردند، گفت: داروخانه‌ها دیگر توانایی تهیه وعرضه دارو را نداشته و در شرایط بحرانی قرار دارند. ….

ایرنا:
سیدمهدی سجادی در نشست خبری انجمن داروسازان ایران اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت تا آذر سال ۹۵ و بیمه تامین اجتماعی تا بهمن سال ۹۵ بدهی‌های خود را پرداخت کردند و بنابراین با توجه به عقب افتادن هشت ماهه مطالبه داروخانه متعاقباً شرایط بحرانی اعلام می‌کنیم زیرا همکاران داروخانه‌ ای، دیگر امکان تهیه دارو نخواهند داشت. سجادی همچنین درباره ضرروت حمایت از صنعت داروسازی افزود: هرماه مطالبات داروخانه‌های خصوصی از بیمه‌ها برابر با ۵۰۰ میلیارد تومان است که برای هشت ماه بدهی که سازمانهای بیمه‌گر به داروخانه‌ها دارند، این رقم در حدود چهارهزارمیلیارد تومان می‌شود. سجادی یکی ازمشکلات حوزه داروسازی کشور را توجه ناکافی به فعالیت بخش خصوصی دانست وافزود: در دولت قبل شاهد فعالیت کمتر بخش خصوصی در داروسازی نبودیم . امیدواریم در دولت دوازدهم فرصت سرمایه گذاری و توجه به انجمن‌های صنفی و بخش خصوصی بیشتر شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.