محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران شد

محسن هاشمی، با اجماع آرای اعضای شورای پنجم به عنوان رییس پنجمین دوره شورای شهر تهران انتخاب شد. ….


ایلنا:

زهرا نژادبهرام، منتخب مردم در شورای پنجم با اشاره به جلسه امروز شورای پنجم گفت: محسن هاشمی در این جلسه تاکید کرد که شهردار شورای پنجم با شهردار شورای چهارم یعنی آقای قالیباف تفاوت خواهد شد. از نظر او نیاز شهردار به شورا از گذشته بیشتر شده است و شورا رکن ارزنده‌ای برای تعامل در شهر و دیگر نهادهاست. نژادبهرام ادامه داد: محسن هاشمی در تشریح دیدگاه‌های خود نگاهش به شهر را همدلانه و عمرانی خواند و تاکید کرد که به ضرورت وجود دموکراسی اعتقاد دارد و برای برقراری دموکراسی تلاش می‌کند.

منتخب مردم در شورای پنجم با تأکید بر اینکه الویری رئیسه سنی شورا در این دوران بسیار موفق عمل کرده‌است، افزود: در ادامه جلسه فراهانی عضو دیگر شورای پنجم، کناره‌گیری الویری را از پست شهرداری در راستای حفظ و انسجام را مثال‌زدنی دانست.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.