تقی روزبه: اعتصاب کروبی، وعده ها و عقب نشینی دولت و دونکته مهم

اعتصاب غذای خشک کروبی، سراسیمگی و واکنش های دستگاه های مختلف بویژه وعده ها و عقب نشینی سریع دولت، چند نکته جالب را به نمایش می گذارد و بویژه پرده از رویکردهای سازشکارانه اصلاح طلبان و دولت با دستگاه رهبری و اصول گرایان برمی دارد ….

اعتصاب غذای خشک کروبی، سراسیمگی و واکنش های دستگاه های مختلف بویژه وعده ها و عقب نشینی سریع دولت، چند نکته جالب را به نمایش می گذارد و بویژه پرده از رویکردهای سازشکارانه اصلاح طلبان و دولت با دستگاه رهبری و اصول گرایان برمی دارد:

نخست شکننده بودن کلیت اوضاع رژیم در برابر یک حرکت جدی از سوی یکی از حصرشدگان سرشناس است. و در مقیاس بزرگ تر نشان می دهد که تنها مقاومت گسترده جامعه می تواند به بهره برداری از حاکمیت شکننده و غرق بحران به یکه تازی ها و تعرض های حاکمیت به مطالبات مردم و رژیم پایان دهد و مثلا با واکنش چامعه و قاطبه زنان به سخنان توهین آور و مضحکی چون، دلم می خواست سه وزیر زن داشته باشیم،‌ ولی نشد، فشاری هم نبود دلیلش به ماند برای بعدها!!!!….. چنان برخوردی بکند که دیگر جرئت نکند این گونه یاوه ها را از تربیون های عمومی بر زبان بیاورند… در حقیقت وقت تبینه دولت به دلیل خلف وعده های انتخاباتی اش است. نمی توان تا دیروز به سرعت صد حرکت کرد و پس از رسیدن به قله با سرعت زیر ده . جامعه نمی تواند و نباید تکانه های چنین ترمزهای تند و تیز را برتابد! بهمین دلیل کمترین واکنش برپائی جنبش های مطالباتی است در پیگیری همان مطالباتی است که دولت و روحانی با گذشتن خر مرادش از پل انتخابات و پیروزی عنان آن را برکشید…

دوم آن که همین ماجرای کروبی پرده از خدمات بی ریای اصلاح طلبان و دولت باصطلاح اعتدال به جناح حاکم در سرکوب و حفظ سیستم و مشخصا تداوم همین حصر بر می دارد. همکاری مشترک وزارات اطلاعات با دستگاه قضائی – یعنی همان ۱۲ ماموری که شبانه روز خانه را اشغال کرده اند و یا دوربین تمام وقت آن ها را رصد می کنند، صورت می گیرد.

نمونه دیگرش این سخنان یکی از اصلاح طلبان سرشناس است که بخوبی تصویر گویائی از این سازش نامقدس و جنایتکارانه برمی دارد:

پیشنهادهای ساده برای پایان «حصر»

حمیدرضا جلایی‌پور
تا کنون برای پایان یافتن رفع حصر از سوی اصلاح طلبان چند بار پیشنهاد شده که «اصلاح طلبان» آماده‌اند دو قول ۱ و ۲ را انجام دهند و «نظام» هم محورهای ۳ و ۴ و ۵ را اجرا کند.
۱- اصلاح طلبان تعهد می‌دهند پیامد رفع حصر به اعتراضات خیابانی منجر نشود
۲- پس از رفع حصر، اصلاح‌طلبان در تبلیغات خود از «برد طرفین» دفاع خواهند کرد نه اینکه اعلام کنند که مردم برنده شدند و نظام شکست خورد.
۳- در مقابل در گام اول مامورین امنیتی خانه محصورین را ترک کنند.
۴- در گام دوم همه خویشاوندان محصورین بتوانند آنها را آزادانه ملاقات کنند.
۵- در گام سوم دوستان محصورین بتوانند به ملاقات آنها بروند.

و بعد پایان کامل حصر……

براستی این ها چه فکرمی کنند؟ فکر می کنند که مردم با اجازه آن ها اعتراض می کنند و زمامشان در دست آنهاست؟ بر این تصورند که مردم برای اعتراض کردن و به خیابان امدن منتظر اجازه آن ها می مانند؟ … زهی تصور باطل. حجاریان در جائی نوشته بود که با افتادن پرچم عدالت به زمین بود که احمدی نژاد آن را برداشت…. حالا هم آنها بذری می کارند که چه بسا خود درو نخواهند کرد….

همه این موارد نشان می دهد که در واقعیت عینی توازن قوای واقعی آن گونه که حاکمیت وانمود می کند به سود آنها نیست. بلکه ان ها بر روی یک توازن شکننده جست و خیز می کنند. جناح اصول گرا یعنی هسته سفت قدرت در انزوای روز افزون و امواج بحران دست و پا می زند و در حقیقت این اصلاح طلبان و دولت هستند که در حفظ قدرت یعنی منافع مشترکشان به  داد آن ها می رسند و در همان زمان جناح حاکم را در موقعیت تعرض و دست اندازی و سرکوب و … جناح رو به ورشکسته کرنش می کنند. و در این کرنشگری شخص خاتمی رئیس باصطلاح کل اصلاح طلبان سبقت از همه ربوده است… در این میان آن چه که می تواند این تعادل چندش آور را بهم بزند همانا خالی کردن زیر پای اصلاح طلبان و لاجرم خالی کردن زیر پای کل نظام است…….

———————————————
منبع:
https://roozbe.wordpress.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.