رفراندوم استقلال کردستان عراق ٢۵ سپتامبر برگزار میشود

با وجود درخواست امریکا مبنی بر رفراندوم استقلال  کردستان عراق، یک مقام بلندپایه کرد اعلام کرده این رفراندوم ٢۵ سپتامبر برگزار می شود. ….

پیک ایران:
امریکا و غرب نگران بروز تنش های تازه بین بغداد و کردهای عراق در پی این رفراندوم هستند. مسئله ای که میتواند بحران کشمکش جدیدی را در خاورمیانه منجر شود/رویترز

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.