علیرضا محجوب: این مجلس به وزیر زن رأی نمی دهد

احمدی نژاد در دور دوم دولت خود، این موضوع را تجربه کرد و سه زن را برای کابینه معرفی نمود، ولی  مجلس تنها به یک وزیر زن رأی داد ….
علیرضا محجوب در گفت وگو با تابناک  درباره حضور نداشتن وزیر زن در کابینه گفت: این تنها یک طرح درخواست بود. احمدی نژاد در دور دوم دولت خود، این موضوع را تجربه کرد و سه زن را برای کابینه معرفی نمود، ولی  مجلس تنها به یک وزیر زن رأی داد؛ بنابراین، اگر روحانی نیز این کار را می کرد، بار دیگر این اتفاق تکرار می شد.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: فضای اجتماعی و درخواست های مردمی با اقتضای آن یکی نیست. این مجلس به وزیر زن رأی نمی دهد، همان گونه که در دولت دهم رأی نداد. در آن دوره، هم مجلس و هم دولت، هر دو از یک طیف بودند، ولی به وزیر زن رأی ندادند. این مجلس که تنها صد نفر از آنان ـ آن هم روی کاغذ ـ با رئیس جمهور هم نظر است، به وزیر زن رأی نمی دهد. وی در پایان گفت: اینکه وی در انجام مطالبات مردم تلاش نکرده، درست نیست. روحانی تلاش زیادی کرد و افراد زیادی نیز مد نظر وی بودند، ولی باید دلیل اینکه چرا این کار انجام نشده از خودش پرسید تا در این باره روشنگری کند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.