طرح‌های پیشنهادیِ دولت برای به افلاس کشیدن هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان

تنها راه علاج ، تغییر اساس این سیستم اقتصادی است که باید با دستان توانای کارگران و زحمتکشان و با پایه گذاری یک سیستم اقتصادی صورت گیرد که مبنای آن نه سودپرستی ، بلکه انسانیت انسان‌ها باشد. ….

هر روز طرح جدیدی از سوی دولت‌مردان ارائه میشود که مضمون تمام آنها به افلاس کشیدن و گسترش فقر و سیه‌روزی در میان کارگران و حقوق بگیران و اقشار تحت ستم است. طرحهایی مانند کارورزی، مهارت آموزی و آموزش پرستاران در محیط بیمارستان ها که به اصطلاح برای مقابله با بیکاری قشر جوان و تحصیل کرده و اشتغالزایی اجرایی میشوند. در هیچ کدام از این طرح ها نشانه‌ای از ایجاد اشتغال جدید دیده نمیشود بلکه تنها بیگاری کشیدن از نیروی کار متخصص جویای کار است.

چند سال قبل، طراحان چنین طرحهائی برای به اصطلاح مقابله با بحران بیکاری، به گسترش موسسات آموزش عالی خصوصی دست زدند تا ضمن پنهان کردن ظاهری بیکاری، سودهای باد آورده را از طریق خصوصی سازی آموزش عالی به دست آورند! اما امروز که بیکاری در میان دارندگان تحصیلات عالی گسترده شده، باز سودای دیگری برداشتهاند تا این نیروی متخصص و آموزش دیده را به بیگاری بکشانند چرا که اجرایی شدن قراردادهای نفتی عظیم با شرکت های بزرگ و غارتگری مانند توتال آن هم با چنان شرایط خفت بار و سایر طرح های مشابه، نیاز به نیروی کار تقریبا رایگان نیز دارد.

تمامی این طرح‌ها  به طور اساسی سود بیشتر صاحبان سرمایه را مد نظر دارد و در راستای سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای ارزان سازی نیروی کار است. نظام اقتصادی‌ای که بنیانش بر استثمار هر چه بیشتر نیروی کار گذارده شده و تمام تلاشش برای بالا بردن سود سرمایه‌ها باشد و در آن نقش نیروی کار و مردم به وجود آورنده‌ی ثروت به هیچ انگاشته شود؛ در ذات خود با بحران‌های  غیر قابل علاج مواجه است که هر روز ابعاد آن گسترده‌تر میشود.

ارائه چنین طرح هائی نه تنها داروی بحران‌های این نظام اقتصادی نخواهد بود بلکه همانند گذشته بحران با ابعادی وسیع‌تر در آینده‌ای نه چندان دور سر بر خواهد آورد. اعتراضات سراسری پرستاران، دانشجویان و کارگران و تشکلهای مستقل کارگری به این طرح های ضدکارگری، هر روزه ابعاد وسیع تری می یابد و قدرتمداران که هیچ گونه توجهی به این اعتراضات ندارند همچنان بر اجرای چنین طرح هائی پای میفشارند.

تنها راه علاج ، تغییر اساس این سیستم اقتصادی است که باید با دستان توانای کارگران و زحمتکشان و با پایه گذاری یک سیستم اقتصادی صورت گیرد که مبنای آن نه سودپرستی ، بلکه انسانیت انسان‌ها باشد.

کانون مدافعان حقوق کارگر
۱۶ شهریور ۱۳۹۶

http://www.kanoonm.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.