نه به نظام سرمایه سالار وزارت بهداشت – گردهمائی یکشنبه ۱۵ مرداد در مقابل وزارت بهداشت + عکس

وزارت بهداشت به خوبی می‌داند پرستاران به عنوان قشر تحصیل کرده‌ای که بار اصلی درمان را بر دوش دارند بخوبی می‌توانند مانعی بر سر راه لجام گسیختگی سودجویانه‌ی نظام پزشک سالار باشند. ….

«نه به نظام سرمایه سالار وزارت بهداشت»
«نه به نظام پزشک سالار»
«نه به آموزش بیمارستانی پرستار»

گردهمایی یک شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ تهران مقابل وزارت بهداشت ساعت ۹ صبح

گویا آقای هاشمی وزیر نامحترم بهداشت علاوه برتمام اهداف سودجویانه‌ای که در این سال‌ها در منصب وزارت پیش برده هدف دیگری نیزدر همین راستا دارد و آن از بین بردن جایگاه پرستاری در سیستم درمانی کشور است. او به عنوان نماینده‌ی کارآمد! وزارت بهداشت به خوبی می‌داند پرستاران به عنوان قشر تحصیل کرده‌ای که بار اصلی درمان را بر دوش دارند بخوبی می‌توانند مانعی بر سر راه لجام گسیختگی سودجویانه‌ی نظام پزشک سالار باشند. …..

متن کامل را اینجا بخوانید

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.