تجمع اعضای تعاونی مسکن اتوبوسرانی در اعتراض به وضعیت مسکن

جمعی از رانندگان عضو تعاونی مسکن شرکت واحد نسبت به عدم ساخت پروژه های سپیدار ۲و۳ پردیس کرج در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی اعتراض کردند. ….

به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا، حدود ۵۰تن از رانندگان عضو تعاونی مسکن شرکت واحد در اعتراض به عدم ساخت پروژه های سپیدار ۲و۳ پردیس کرج در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد واقع در خیابان هنگام دست به تجمع زدند.

اعضای این تعاونی بیش از ۷۰ درصد از مبلغ پول تعاونی مورد نظر را برای ساخت مسکن پرداخت کردند، ولی تاکنون  پاسخ درستی از سوی این تعاونی که تحت نظر اتوبوسرانی قرار دارد، دریافت نکردند.

معترضان با در دست داشتن شعارهایی از جمله “تسهیلات مسکن را مدیر چپاول کرده”، “مسکن ما را ندید این وضع ادامه دارد”، ملک نجومی تو ما را بی مسکن کرده” و “چهارسال از موعد تحویل مسکن کارگران گذشته…” خواستار پیگیری مطالبات خود هستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.