۲۴۱ هزار کودک بی سواد در کشور داریم

در میان جمعیت بی سواد کل کشور ۵ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۴۴ نفر زنان هستند که از این میزان ۴ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۶۸۰ نفر زن ۳۵ سال به بالا هستند. ….
عصرایران:
جداول سرشماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در ایران ۲۴۱ هزار دختر و پسر شش تا ۹ ساله بی سواد زندگی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در کل کشور، هشت میلیون و ۷۹۵ هزار و ۵۶۲ نفر بی‌سواد هستند. همچنین در میان جمعیت بی سواد کل کشور ۵ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۴۴ نفر زنان هستند که از این میزان ۴ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۶۸۰ نفر زن ۳۵ سال به بالا هستند.

گفتنی است از تعداد زنان بی‌سواد ۱۱۷ هزار و ۸۶۷ نفر بین شش تا ۹ سال هستند و ۳۷ هزار و ۹۱۵ نفر ۱۰ تا ۱۴ سال سن دارند. زنان بی‌سواد ۱۵ تا ۱۹ سال نیز ۵۸ هزار و ۱۶۳ نفر هستند. همچنین زنان بی سواد ۹۵ تا ۹۹ ساله هشت هزار و ۷۱۹ نفر و تعداد زنان بی‌سواد ۱۰۰ ساله و بیشتر ۳ هزار و ۱۹۳ نفر هستند. همچنین بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در کل کشور حدود ۳ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۵۱۸ مرد بی‌سواد داریم که از این میان دو میلیون و ۶۵۲ هزار و ۲۰۸ مرد ۳۵ سال به بالا بی‌سواد هستند.

گفتنی است در کل کشور ۱۲۳ هزار و ۱۴۷ مرد بی‌سواد شش تا ۹ سال و ۳۶ هزار و ۴۸۳ مرد ۱۰ تا ۱۴ ساله بی‌سواد داریم.
اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در ایران ۲۴۱ هزار و ۱۴ کودک شش تا ۹ ساله (زن و مرد)، بی سواد داریم.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.