حسن فیروزآبادی: خود خاتمی دستور مقابله نیروهای مسلح را در ماجرای هجده تیر داد

مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان ۱۸ تیر سال ۷۸ با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت.” ….

حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز گفت: “من اینجا به عنوان عضو شورای امنیت ملی عرض می‌کنم که مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان ۱۸ تیر سال ۷۸ با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت.”

به گزارش خبرگزای فارس آقای فیروزآبادی همچنین گفت: “آن زمان جلوی خود بنده آقای روحانی با آقای خاتمی تماس گرفتند و گفتند وضع اینگونه و جمع‌بندی این است و ایشان گفتند که دیگر هر تصمیمی که گرفتید انجام دهید، از این به بعد هم همینطور خواهد بود.”
“حالا خود رئیس جمهوری (آقای خاتمی) که دستور داده و آن را تصویب کرده بود، یا سکوت کرده یا بیانیه می‌دهد بعد مردم خیال می‌کنند که سپاه تنها بوده است.” آقای فیروزآبادی در زمان ماجرای کوی دانشگاه رئیس ستادکل نیروهای مسلح و عضو شورای عالی امنیت ملی بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.