بازنشستگان هفت‌تپه: برای پیگیری مطالباتمان ناچاریم هرروز تجمع کنیم

۳۴۱ کارگر بازنشسته کارخانه «نی شکر هفت تپه» از حدود دو ماه پیش برای برقراری مستمری و دریافت سنوات پایان خدمت خود در اعتراض صنفی به سرمی‌برند. ….

ایلنا:

۳۴۱ کارگر بازنشسته کارخانه «نی شکر هفت تپه»  از حدود دو ماه پیش برای برقراری مستمری و دریافت سنوات پایان خدمت خود در اعتراض صنفی به سرمی‌برند. شماری از این کارگران در تماس با ایلنا گفتند به دلیل سرگردانی ناچارند هر روز در محل کار سابقشان حاضر شوند.

از زمان آغاز این سرگردانی این چندمین باری است که کارگران مورد نظر از مدیریت مجتمع نیشکر هفت‌تپه و مسئولان محلی خواسته اند تا به این وضعیت آنها رسیدگی کنند. به گفته یکی از این کارگران تا زمانی که در خصوص پرداخت مطالبات آنها اقدام موثری صورت نگیرد آنها ناگزیر هستند تا به محل کار سابقشان مراجعه کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.