افشاگری مدیر معزول مترو تهران در خصوص واگذاری تبلیغات شرکت مترو

محمد سعیدی مدیر سابق مترو تهران در نامه ای خطاب به شهردار تهران درباره خبر منتشر شده واگذاری ۴ ساله تبلیغات محیطی شرکت مترو تهران واکنش نشان داد. ….

به گزارش خبرنگار ایرنا در نامه مدیرسابق مترو تهران خطاب به محمد باقر قالیباف شهردار تهران آمده: درخصوص مزایده فضاهای تبلیغاتی شرکت بهره برداری متروی تهران واطلاعیه سراسرکذب صادر شده ازسوی روابط عمومی شرکت مواردی رابه استحضارمیرساند تا واقعیت موضوع برای حضرتعالی واعضای محترم شورای اسلامی شهرتهران (فعلی وجدید) روشن گردد:

۱ – دراطلاعیه مذکوربه صورت کذب اشاره شده که مدیر امورتجاری راسا`اقدام به برگزاری مزایده واطلاع رسانی دراین خصوص کرده است اما مستحضرباشید این مزایده از چند ماه پیش درجریان بوده وحتی درتاریخ ۹۶/۲/۲۴ برای مرحله اول باحضورمدیرعامل محترم شرکت بهره برداری برگزار وبه علت نداشتن شرکت کننده با دستورایشان به عنوان رئیس کمیسیون مزایده مقررشدمجددا`درتاریخ ۹۶/۴/۲۱ مزایده برگزارودراین راستا نیز از طریق اگهی روزنامه و نصب بنر درداخل ایستگاهها تبلیغات گسترده ای جهت شرکت درمزایده انجام شده است .
(مستند به نامه شماره ۶۲۲۱۶۷۹ مورخ ۹۶/۳/۶ صورت جلسه پیوست ان وهمچنین نامه شماره ۶۲۵۶۲۶۴ مورحه ۹۶/۰۳/۲۵ )

۲ – هرکس که کمترین تجربه ای دربرگزاری مزایده داشته باشد می داند که برگزاری هرگونه مزایده از عهده مدیران میانی خارج وصرفا`دراختیارمدیرعامل شرکت می باشد که ریاست کمیسیون مزایده را عهده دارمی باشد.

۳ – ازماهها پیش فرزند یکی ازاعضای محترم شورای شهرفعلی وبااسم مستعاراسدی طی جلسات متعددی که دردفتر مدیرعامل محترم برگزاری می گردیدکلیه اسناد مزایده وچگونگی برگزاری آن رامدیریت می کردندوحتی درنظربودکه مزایده مذکورطوری مهندسی شود که شرکت وافراد خاصی بتوانند مزایده رابرنده شوندکه بامقاومت اینجانب درتغییر اسنادوهمچنین عدم تغییرتاریخ برگزاری ازاین تخلف ممانعت گردید.

۴ – درخصوص مصاحبه یکی از معاونین حضرتعالی مبنی برعزل مدیرمتخلف مستحضرباشید اینجانب به واسطه عضویت درکمیته طبقه بندی مشاغل بیش از ۲ ماه است که از انتصاب غیرقانونی پسرایشان جلوگیری کرده واین مهم نیز درمصاحبه مغرضانه نامبرده بی تاثیر نمی باشد .

۵ – اطلاعیه شرکت بهره برداری ومصاحبه معاون شما نه تنها نتیجه مطلوب رابرای صاحبان ان نداشت بلکه بواسطه سابقه ۲۵ ساله اینجانب درمترو وهمچنین به استنادبه این فرازاز دعای کمیل ((وکم من ثناء جمیل لست اهلا` له نشرته) چه بسیارمدح وثنای نیکو که من لایق ان نبودم وتواز زبان ها منتشر ساختی )) موجب معرفی بنده به پایبندی قانون و رعایت امانتداری درمسئولیت شده است و خوشبختانه دربین پرسنل متروبازتاب منفی برای صادر کننده آن داشته است .

۶- درپایان اگر حضرتعالی وهرکدام از اعضای محترم شورای شهریا نهادهای نظارتی که قصد پیگیری وکشف حقیقت را داشته باشند درخدمتگزاری وارائه اسناد آماده بوده وامیدوارم اراده و تمایلی در احقاق حق اینجانب وبرخورد بامتخلفان ودروغگویان داشته باشید.
باسپاس محمدرضا سعیدی

پیش از این شرکت بهره برداری مترو تهران با صدور اطلاعیه ای با اعلام اینکه فراخوان برگزاری مزایده برای واگذاری تبلیغات محیطی شرکت مترو پایتخت بدون هماهنگی و براساس نظر شخصی یکی از مدیران شرکت انجام شده، از ابطال این فراخوان و همچنین عزل مدیر متخلف شرکت خبر داد.

در اطلاعیه شرکت بهره برداری متروتهران با اشاره به انتشار خبری در خصوص «مزایده عمومی فضاهای تبلیغاتی ایستگاه‌ها و قطارهای متروتهران»، آمده است: شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه به عنوان یکی از فراگیر‌ترین سازمان‌های خدماتی – اجتماعی همواره بر رعایت مصالح عمومی، قانونمداری و ایجاد شرایط عادلانه برای بهره ‌مندی یکسان شهروندان از امکانات موجود در «شهر زیرزمینی» تاکید دارد.
دراین اطلاعیه افزوده شده، متاسفانه در روزهای اخیر یکی از متولیان این امر با تصمیم شخصی و بدون اطلاع مدیریت شرکت اقدام به انتشار اطلاعیه درخصوص واگذاری یکجای فضاهای تبلیغاتی کرد که حساسیت‌هایی را برانگیخت.

براساس اعلام شرکت بهره برداری مترو تهران، باوجود آنکه در اقدام مذکور روال قانونی برگزاری مزایده‌های عمومی رعایت شده و حتی بازه زمانی قرارداد مورد نظر از شصت ماه در سالهای قبل از ۹۲ به بیست و چهارماه کاهش یافته و برغم آنکه این نوع قرارداد در ردیف قراردادهای بزرگ این شرکت نیست و ارقام بالایی را شامل نمی‌شود، مع الوصف هم به دلیل عدم رعایت برخی موارد و هم به دلیل آنکه این نوع اقدامات ممکن است شائبه‌ای را درخصوص ایجاد محدودیت تصمیم گیری برای منتخبان دور جدید شورای شهر محترم تهران فراهم سازد، بنابر تصمیم مدیریت شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، با مدیر بخش مربوط برخورد و عزل گردید و اطلاعیه مزایده کان لم یکن اعلان شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.