بیست و یکمین شماره دفتر کانون نویسندگان ایران (در تبعید) منتشر شد!

در این شماره از دفتر کانون…،  نویسندگانی چون: سیمین بهبهانی، نعمت آزرم، گیل آوائی، ابوالفضل اردوخانی، فریار اسدیان، حسین افصحی، خالد بایزیدی‌(ترجمه از: کژال ابراهیم¬خدر، شاملو)، سیاگزار برلیان، طیفور بطحائی، کتایون آذرلی، منوچهر دوستی، حسن حسام، محسن حسام، ابراهیم حیدری، اسماعیل خوئی، بهرام رحمانی، ناصر رحمانی¬نژاد، حمیدرضا رحیمی، اسد رخساریان‌(گفتار: بنگت نرمان)، شیرین رضویان، م. روانشید، حسن زرهی، عباس سماکار، احمد شاملو، محمد صدیق، علی¬اصغر فرداد، زیبا کرباسی، صمصام کشفی، میرزا آقا عسگری مانی، گلمراد مرادی، فریبا مرزبان، سیاوش میرزاده، مسعود نقره¬کار، عیدی نعمتی، مجید نفیسی؛ قلم زده‌اند. ….

بیست و یکمین شماره دفتر کانون نویسندگان ایران (در تبعید) منتشر شد!

در این شماره از دفتر کانون…،
نویسندگانی چون:

سیمین بهبهانی، نعمت آزرم، گیل آوائی، ابوالفضل اردوخانی، فریار اسدیان، حسین افصحی، خالد بایزیدی‌(ترجمه از: کژال ابراهیم¬خدر، شاملو)، سیاگزار برلیان، طیفور بطحائی، کتایون آذرلی، منوچهر دوستی، حسن حسام، محسن حسام، ابراهیم حیدری، اسماعیل خوئی، بهرام رحمانی، ناصر رحمانی¬نژاد، حمیدرضا رحیمی، اسد رخساریان‌(گفتار: بنگت نرمان)، شیرین رضویان، م. روانشید، حسن زرهی، عباس سماکار، احمد شاملو، محمد صدیق، علی¬اصغر فرداد، زیبا کرباسی، صمصام کشفی، میرزا آقا عسگری مانی، گلمراد مرادی، فریبا مرزبان، سیاوش میرزاده، مسعود نقره¬کار، عیدی نعمتی، مجید نفیسی؛ قلم زده‌اند.

این دفتر زیر نظر هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید منتشر شده است.

صفحه¬بندی، چاپ و انتشار این دفتر توسط «نشر کتاب ارزان- استکهلم سوئد» صورت گرفته است.
***

اخیرا عباس سماکار از هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید، که هم اکنون ساکن آلمان است به استکهلم آمده بود که با حضور ایشان و به درخواست نشر ارزان، یک جلسه خودمانی رونمایی این دفتر برگزار شد. در این جلسه تعدادی از فعالین فرهنگی و سیاسی شهر استکهلم حضور داشتند. نخست عباس سماکار، شماره جدید دفتر کانون را معرفی کرد و سپس، به سخنان و سئوالات حضار در رابطه با این دفتر، به ویژه فعالیت‌های کانون نویسندگان ایران در تبعید جواب داد.

علاقه‌مندان می‌توانند این دفتر را از طریق نشانیِ زیر سفارش دهند:
Ketab-i Arzan
Helsingforsgatan 15
164 78 Kista – Sweden
+46 70 492 69 24
+46 8 752 77 09
info@arzan.se

و هم‌چنین امیل آدرس تماس با کانون نویسندگان ایران در تبعید:

آدرس تماس با هیئت دبیران:
IWA.inExile@gmail.com

آدرس ارسال مطالب به سایت کانون

aliasghar.fardad@gmail.com

بهرام رحمانی


در سرِ سخن این دفتر می‌خواینم:
شماره ۲۱ «دفتر کانون» پیش روی شما ست. این شماره با همکاری بسیاری از هموندان کانون و نویسندگانِ دیگر تهیه و تنظیم شده است.
اهمیت انتشار «دفتر کانون» به شکل عمده، در بازتاب چهرۀ ادبی و فرهنگی نویسندگان ایران در تبعید است. آن¬چه ما را وامی دارد که انتشار این دفترها را دنبال کنیم، یاری به بازتاب آثار نویسندگانی ست که دل¬شان با مردم ایران می¬تپد و دفاع از آزادی اندیشه و بیان، دستور زیست و خلاقیت آن¬ها ست. تلاش ما این بوده که «دفتر کانون» دربرگیرندۀ آثار بسیاری از نویسندگانی باشد که دل در گرو این اهداف دارند. اما بی¬تردید کانون توانا به انجام کاملِ این امر مهم نیست.
این شمارۀ «دفتر»، هرچند تنها به¬ناچار نمایش¬گر آثار بخشی از نویسندگان تبعیدی است، اما «دفتر» از وظیفه معرفی ادبیات تبعید دست نمی¬کشد. ما در این شماره کوشیده¬ایم در حد امکاناتِ خود، گوشه¬ای از این تلاش را بازتاب دهیم و امید داریم اندکی توفیق یافته باشیم.
طبعاً مسئولیت آثار این دفتر از هرنظر به عهدۀ نویسندگان آن است. ویرایش این نوشته¬ها، تنها به بخش کوچکی محدود بوده است تا چهره واقعی ادبیات تبعید، بدون دخل و تصرف نموده شود. و اصل بر این بوده است که در سبکِ جمله¬بندی¬ها و همچنین، علامتگذاری¬ها، فاصله¬گذاریِ پیشوندها و پسوندها و مرکب¬نویسی¬ها و شکسته¬نویسی¬ها دست برده نشود. زیرا به¬دلیل رایج نبودن قائده مشترک، هر نویسنده سبکِ کار متفاوتی در موردهای یادشده دارد که نمی¬توان یکسان¬شان کرد. ویرایش، تنها به تنظیم کلیِ ترتیب شعرها، داستان¬ها و گفتارها در دفتر محدود بوده و کوشش شده است غلط¬های املائی، تایپی و تنها برخی غلط¬های آشکارِ صرف و نحوی اصلاح شود.
اما، به¬ویژه در ویرایش شعرها، در مجموع تلاش بر این بوده است که کمترین دخالت صورت بگیرد تا روال کار نویسنده به¬هم نخورد. در شعرها حتی در مورد «،» «.» و علامت¬های دیگر هم دست برده نشده و همین¬طور، نقل پاره¬هائی از نوشته¬های دیگران در مطلب هر نویسنده این دفتر، به همان صورت باقی مانده است.

هیئت دبیران کانون امید دارد، با انتشار این دفتر به اهداف خود نزدیک شده باشد و این مجموعه مورد پسند خوانندگان قرار بگیرد. در عین¬حال دفتر دیگری با عنوان «دفتر کانون، ویژه ادبیات داستانیِ زنان تبعیدی» نیز آماده انتشار است که در آینده منتشر خواهد شد.

هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید

بهار ۱۳۹۶

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.